Framlagte skisser for Sentrumsveien 10-14.

Kan fortsette planlegging i Sentrumsveien

Publisert

Mot en stemme (MDG) vedtok Areal- og miljøutvalget torsdag å fortsette planinitiativet for Sentrumsveien 10 til 14.

Administrasjonen i Kristiansand kommune hadde forslått å avslutte mottatt planinitiativ, men var positive til at utbygger kunne komme med nytt forslag basert på endringer foreslått av kommunen.

Etter et fellesforslag fra Ap, H, KrF, FrP og Sp vedtok utvalget i stedet et forsalg som sier at «Areal- og miljøutvalget beslutter å fortsette planinitiativet for Sentrumsveien 10 til 14 og er positive til en oppstart av arbeid med en reguleringsplan».

Dagens enebolig vil i fremtiden bli liggende mellom Sentrumsveien 8 i bakgrunnen og Tangvall Arena trinn IV som skal bygges vest for det røde huset.

Vedtaket har videre premisser om at et revidert planinitiativ imøtekommer administrasjonens forslåtte endringer. Dette er endringer som berører høyder på bygg og plassering av bygg på den aktuelle eiendommen. Videre skal tiltak for støyreduksjon og luftkvalitet utredes og eventuelt gjennomføres.

Vedtaket innebærer at utbygger kan fortsette planlegging av et leilighetsbygg på tomta som i dag gir plass til en enebolig, en utnyttelse som ikke er ønskelig på en tomt som i følge kommunen bør inneholde sentrumsfunksjoner.

Powered by Labrador CMS