Tangvall Arena med trinn I til venstre i bildet og kommende trinn III til høyre bundet sammen med gangbro over Sentrumsveien.

Politisk støtte til utbygging av Tangvall Arena trinn III

Publisert
Fra befaring med Areal- og miljøutvalget torsdag formiddag. Utbygger Tom Arne Aamodt til høyre i bildet.

Areal- og miljøutvalget i Kristiansand kommune vedtok torsdag enstemmig utbyggers søknad om dispensasjon for regulerte byggehøyder for planlagte Tangvall Arena trinn III.

Byggetrinnet som tidligere er planlagt ferdig mot slutten av 2025 er plassert nord for Sentrumsveien og skal knyttes sammen med dagens kjøpesenter med gangbro i andre etasje. Dispensasjon for gangbro ble vedtatt av utvalget mot MDGs to stemmer. MDGs argumentasjon for å gå mot gangbro var ønske om mer gangtrafikk på gateplan.

Utvalget innvilget enstemmig at totalt utvidet bruksareal kan økes til samlet bruttoareal 11.183 kvadratmeter for å gi plass til næringsareal i byggets andre etasje. I opprinnelig reguleringsplan for tomten var det kun regulert næring i byggets første etasje.

Bygges med punkthus

Utbygger Tom Arne Aamodt viser skissene som illustrerer forskjellen mellom punkthuset (skisse til høyre) og opprinnelig plan (skisse til venstre).

Utbyggers ønske om endring av høyder var begrunnet med å bygge punkthus i stedet for tidligere plan som la opp til en sammenhengende bebyggelse. Beboere i Tangvall Terrasse ønsket ikke denne endringen, men i den politiske behandlingen fikk utbygger ros for planlagt endring.

Arbeiderpartiets Kenneth Mørk kommenterte at utbygger har gjort planen bedre på alle måter og mente at utbyggingen vil bli bedre med planlagte punkthus. Han var også positiv til to etasjer med næring og så ikke at en gangbro vil være til hindre for et yrende liv også på bakkeplan.

Tangvall Arena med planlagt byggetrinn III til høyre.

Under befaringen torsdag formiddag ble det også stilt spørsmål om parkeringsdekning med et økt næringsareal og under byggeperioden. I følge administrasjonens kommentarer til dette vil parkeringsdekning for omsøkte tiltak være godt innenfor de krav som stilles både for bolig- og næringsdel i tiltaket.

Les også:

Powered by Labrador CMS