Det skal legges til rette for rundt 200 nye båtplasser i den nye Vaglen båthavn som etter planen skal kunne bli tatt i bruk våren 2024.

Kan ha båtplasser klare våren 2024

Publisert Sist oppdatert

– Dersom alt går etter planen kan vi ha klar båtplasser i den nye Vaglen båthavn våren 2024. Vi er allerede godt i gang med prosjektering og planlegging, sier prosjektleder Thomas Grønvold fra Murisør til N247.

Reguleringsplanen for Vaglen båthavn AS ble vedtatt av bystyret i mars 2023, og etter en klagebehandling har Statsforvalteren i september opprettholdt bystyrets vedtak. Formannskapet vedtok i sitt møte 1. november utbyggingsavtale for båthavna, og alt ligger da til rette for oppstart av prosjektet.

Salgsstart i januar

– Vi vil starte salg av private selveide båtplasser i den nye havna i januar 2024. Planen er at vi skal kunne tilby ferdige båtplasser i mai 2024. Søgne får endelig nye sentrale båtplasser for salg, og dette har vi stor tro på vil treffe mange, sier Grønvold.

Utbyggerne sier videre at den nye båthavnen blir bygget for fremtidens båter med plasser som passer for den mindre og for den større båten.

Parkeringsplasser og ny adkomst med gang- og sykkelvei er omfattes av reguleringsplanen for ny båthavn.

– Her skal det bli plass til alle. Det bygges også en ny bredere vei med ny sykkelsti fra Vaglesvingen frem til båthavnen, et tiltak som skal gjøre det trygt og oversiktlig for alle som kommer med sykkel eller bil, sier prosjektlederen.

Selskapet Vaglen båthavn AS er et samarbeid mellom de Søgne-baserte selskapene Murisør, Morten Bentsen og  Helge Røsstad. Reguleringsplanen legger til rette for utvikling av inntil 200 båtplasser inkludert parkering, nord for dagens småbåthavn i Torvefjorden i Søgne.

Powered by Labrador CMS