«I denne Agder-kommunen er det dyrest å bo»

Publisert
Cecilie Thorbjørnsen er Huseiernes distriktsleder i Agder.
Cecilie Thorbjørnsen er Huseiernes distriktsleder i Agder.

– Nå er Kristiansand den dyreste kommunen i Agder. Utgiftene ved å eie bolig steg hele 20 prosent fra 2022 til 2023. Økningen er stor i en rekke andre kommuner i fylket. Utviklingen uroer den lokale distriktslederen i forbrukerorganisasjonen Huseierne, skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag formiddag..

– Det er blitt veldig dyrt å eie egen bolig. Kostnadene er skyhøye. Det er grenser for hva husholdningene kan klare. Vi frykter de høye bokostnadene vil true den norske boligmodellen, sier distriktsleder Cecilie Thorbjørnsen.

Tabellen over kostnadene ved å eie bolig kan sees her.

Det er store forskjeller mellom kommunene. I Agder er Kristiansand dyrest foran Lillesand og Grimstad. Bykle er billigst å bo i. Hele 40.000 kroner skiller den dyreste og billigste kommunen i fylket. Dette viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Dyrtid for boligeiere

I Kristiansand har bokostnadene steget 20 prosent i løpet av ett år. Det betyr at det i snitt er over 27.000 kroner dyrere for innbyggerne å bo der. Det er forskjeller i fylket, men flere andre kommuner har økninger på over 20.000 kroner fra 2022.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2024 øker de med 12 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks. Det er renter, kommunale avgifter, eiendomsskatt og økte priser som særlig bidrar til dette.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Den er i fare om den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Cecilie Thorbjørnsen i Huseierne.

Hun har en oppfordring til lokalpolitikerne i Agder:

– Nå må de nyvalgte kommunestyrerepresentantene huske på situasjonen til vanlige boligeiere. Vi forventer at de tar hensyn til husholdningene når de legger sine budsjetter, og ikke øker avgiftsbyrden mer enn det som er absolutt nødvendig.

Hun mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Vedlikehold nedprioriteres

Den kraftige økningen i boutgifter påvirker også i hvilken grad nødvendig vedlikehold blir prioritert.

– Vi ser at husholdningene har redusert vedlikeholdet på boligene sine. Dette har sammenheng med at de andre bokostnadene har økt kraftig og at vanlige boligeiere ikke lenger har råd til å vedlikeholde boligene på samme måte som før. Dette bekymrer oss, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS