Stopper planinitiativ for Tangvall gård

Publisert

Et enstemmig Areal- og miljøutvalg vedtok torsdag å støtte Plan- og bygningssjefens anbefaling om at planinitiativet for en omregulering av Tangvall gård avsluttes.

For at neste generasjon skal overta og utvikle driften av Tangvall gård ønsket eier å omregulere deler av eiendommen. Vesentlige momenter i et planinitiativ handlet om å bygge ny bolig og nye mer effektive driftsbygninger som tilfredsstiller dagens- og morgendagens krav til en bærekraftig drift. Et nytt gårdstun var ønsket etablert sydvest på eiendommen, i god avstand til Tangvall sentrum. Samtidig var det et ønske at området med eksisterende låve og våningshus kunne omreguleres til sentrumsformål.

Et enstemmig utvalg konkluderte med at det ikke er ønskelig med en utvidelse av sentrum syd for Tangvallveien. Samtidig viste utvalgsmedlemmene stor forståelse for og ønske om videreføring av gårdsdriften på Tangvall. MDGs representant Marte Rostvåg Ulltveit-Moe uttalte at hun har stor forståelse for bondens frustrasjon når kommunen kan forsyne seg av matjorda.

Per dato er det ca. 150 vinterfôra sauer på gården, som i hovedsak går til lokalproduksjon av pinnekjøtt og fenalår i samarbeid med Eikestøl (Slakteren i Søgne) på Lunde. Alle produktene blir solgt som lokalmat i Kristiansand under merkevarenavnet 4640 Søgne, som gården er deleier i.

– Alle må ta et felles ansvar for den matjorda vi har, oppsummerte MDGs representant.

– Kommer det klager på gårdsdriften fra naboer må vi i fremtiden støtte gårdsdriften, uttale Høyres representant Vegard Launes.

– Skuffet

Bonde Terje Ø. Pettersen som driver Tangvall gård sier etter utvalgsmøtet torsdag at han er skuffet over at planinitiativet avsluttes.

– Samtidig er det flott å høre at politikerne lover å støtte fortsatt drift av den tradisjonsrike gården som ble etablert lenge før den offentlige utbyggingen av dagens sentrum i Søgne. Ved eventuelle fremtidige konflikter med omkringliggende interesser må vi nå forutsette at kommunen vil heie på tiltak som er nødvendige for å drive landbruksvirksomhet på landets beste matjord, sier Pettersen.

Powered by Labrador CMS