Ordfører Mathias Bernander (H).

Følg bystyrets møte 14. desember direkte

Publisert Sist oppdatert

Torsdag skal bystyrets medlemmer ha møte hvor det i all hovedsak skal diskuteres og stemme over dagens kommunes økonomiplan for perioden 2024 til 2027.

Møtet kan følges direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste i Nett TV-vinduet under. Møtet starter klokken 09.00.

Program for møtet:

Sakspapirene finner du her.

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 22.11.23
 • Skole- og barnehagestruktur Øvre Slettheia
 • Samlokalisering av tjenester med døgnrehabiliteringsopphold og korttidsopphold
 • Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2024-2027
 • 2.tertial 2023 Kristiansand Havn KF
 • Budsjett 2024 og Handlingsplan 2025-2027 Kristiansand Havn KF
 • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – verbalforslag økonomi
 • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – verbalforslag oppvekst
 • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – verbalforslag helse- og mestring
 • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 – verbalforslag kultur og innbyggerdialog
 • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - verbalforslag by og stedsutvikling
 • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - verbalforslag organisasjon
 • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 - verbalforslag samhandling og innovasjon
Powered by Labrador CMS