Følg bystyremøtet fra klokken 16.00 onsdag

Publisert
Bystyremøtet ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Onsdag klokken 16.00 starter bystyremøtet i bystyresalen i Kristiansand. Mye av møtet går med til eldre interpellasjoner, samt nye. Møtet kan følges direkte via kommunens strømmetjeneste i Nett TV-vinduet over.

Programmet for møtet:

 • Kl. 16.00 Opprop
 • Kl. 16.05-16.10 Kulturinnslag
 • Kl. 16.10 – 17.00 Behandling av interpellasjoner
 • Kl. 17.00 – 17.30 Presentasjon av årsrapport og årsregnskap 2022 ved kommunedirektør, økonomidirektør og regnskapssjef
 • Kl. 17.30 Saksbehandling
 • Ca kl. 21.00 Orientering om bypakke og byvekstavtale ved by- og stedsutviklingsdirektør Ragnar Evensen.

Saksbehandling:

 • Interpellasjon fra representant Tore Smeplass, KRF, om "Endret tilskuddsordningene for bruker- og pårørendeorganisasjoner"
 • Interpellasjon fra Christian Eikeland, FP, om "Behov for riktig informasjon fra ordførerens kontor"
 • Interpellasjon fra repr. Christine Alveberg, V, om "Kroodden"
 • Interpellasjon fra repr. Mali S. Tronsmoen, SV, om "Kommunens boligsosiale arbeid"
 • Årsregnskap og årsrapport 2022 - Kristiansand kommune
 • Søknad om kommunal lånegaranti for Drangsvann barnehage
 • Eldrerådets årsrapport for 2022
 • Uttalelse til vedtektsendringer for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum
 • Detaljregulering, Oddernes tun - sluttbehandling
 • Områderegulering. Energiforedlende virksomhet - Støleheia sør - sluttbehandling
 • Etablering av nytt partssammensatt utvalg (PSU) for neste bystyreperiode
 • Årsregnskap Kristiansand Havn KF 2022
 • Årsmelding - Kristiansand Havn KF 2022
 • Årsberetning og regnskap for 2022 - Kristiansand kommunale pensjonskasse
 • Interpellasjon fra Ole Magne Omdal, SP, om "Lokalmat på kommunens bord"
 • Interpellasjon fra repr. Odd Nordmo, H, om "Boligutleie i Kristiansand"
 • Interpellasjon fra repr. Sigrun Sæther, KRF, om "Våre fantastiske eldre"
 • Interpellasjon fra repr. Robin Hansson, SV, om "Støleheia"
 • Interpellasjon fra repr. Amalie Gunnufsen, H, om "Privatøkonomi i skolen"
 • Interpellasjon fra repr. Nils Nilsen, Sørlandspartiet, om "Søke på å bli forsøkskommune"
 • Interpellasjon fra Hildegunn Seip, MDG, om "Naturvern i Kristiansand i tråd med nasjonale og internasjonale mål"
 • Interpellasjon fra repr. Svein-Harald Mosvold Knutsen, PP, om "Mobbing skal ha nulltoleranse og målsetningen skal være 0%"
Powered by Labrador CMS