Bystyremøtet ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Følg bystyrets møte onsdag

Publisert Sist oppdatert  Bystyret i Kristiansand møtes til sitt siste møte før sommerferien onsdag 21. juni klokken 17.00 i bystyresalen. Møtet sendes direkte via kommunens strømmetjeneste og kan følges direkte i videovinduet i denne artikkelen.

  Følgende saker skal behandles:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 07.06.2023
 • Etablering av nytt partssammensatt utvalg (PSU) for neste bystyreperiode
 • Handlingsplan til strategi for omstilling av Kristiansand til et bærekraftig lavutslippssamfunn
 • 1507 detaljregulering, Grim torv - sluttbehandling
 • 1589 Detaljregulering Røyrås Næringsområde - sluttbehandling
 • Vertskommunesamarbeid
 • 1. tertialrapport 2023 Kristiansand kommune
 • Midt-Agder IUA - endring av organisasjonsform
 • Sandripsheia fritidspark - endring av organisasjonsform
 • Felles eierstrategi for Å Energi AS
 • Informasjon om kommende mulighetsstudie og kommende veivalg knyttet til karbonfangstanlegg ved Returkraft
 • Evaluering av formannskapets dialogmøter
 • Evaluering retningslinjer kommunale tilskuddsordninger
 • Fornybarregionen - Verdiskapingsstrategi for Kristiansandsregionen
 • 1.Tertilrapport 2023 Kristiansand havn KF
 • Interpellasjon fra repr. Svein Mykland, PP, om «Parkeringsforhold rundt Baneheia»
 • Interpellasjon fra repr. Magne T. Bakken, SP, om «Omsorgsboliger og eldreomsorgen»
Powered by Labrador CMS