«Ny kommune - Grip muligheten!»

Publisert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Som folkevalgte i PP har vi fulgt prosessen om nye kommuner. Vårt standpunkt har hele tiden vært at en folkeavstemming snarest må avholdes og at den skal respekteres.

Ulempene ved en reversering mener vi er størst for de som ikke bor i Songdalen og Søgne. Hadde vi hatt stemmerett hadde vi ikke vært i tvil - vi hadde stemt for å starte nye Songdalen eller nye Søgne. La oss forklare. Essensen er nærhet. Nærhet til å delta og ha innflytelse på felleskapene som gis i skole, helse og eldreomsorgen.

Fra bystyret ser vi at bydelene ikke har fått særlig fokus. Det satses klart mest på sentrale prosjekter i Kristiansand. Vi registrere at «utkantene» glemmes. Dette fremkommer tydelig ved at et stort politisk flertall, med støtte fra toppledelsen i kommunen, ikke vil si ja til: «Ingen skoler i Kristiansand vedtas avviklet før det er gjennomført og presentert en detaljert skolebehovsplan for kommunen». Vi frykter at flere mindre skoler i «utkanten» blir lagt ned.

Nedleggelse av småskoler, avvikling av Kløvertun, byvekstavtale, promenadegate i Kvadraturen og drømmer om å bli sertifisert kulturhovedstad - når både Vipers og IK Start som idrett og kultur institusjoner er nær konkurs. Viser kun et fåtall av eksempler på hva politisk flertall i Kristiansand mener er god politisk forvaltning av felleskapets resurser. Denne politikken kan nå Songdalen og Søgne bli satt fri fra.

Kommunebarometeret for 2023 viser at kommuner på størrelse med Songdalen og Søgne klarer seg utmerket. Tall viser at ingen av de topp 20 rangerte kommunene hadde over femti tusen innbyggere, de fleste kommunene har mindre enn ti tusen innbyggere. Historikk, nåtid, vi og statsforvalter sier det - Songdalen og Søgne vil utvikler seg utmerket alene. Barometeret viser at små kommuner har det beste utgangspunktet for å skape den beste kommunen.

Begge bydelene, spesielt Søgne viser en solid vekst. Begge har begrenset med gjeld, spesielt positivt er det når vi korrigerer for verdiene som begge har i Å- Energi og Energiverkfondet. De nye kommunene vil ha positive verdier. Men sammen med gamle Kristiansand har de en alarmerende gjeld. Det er heller gamle Kristiansand som er avhengig av Songdalen og Søgne.

Forhold som stordriftsfordeler viser ikke en økonomisk gevinst med en stor kommune. Den økte utviklingen i kommunens sykefravær og mobbing i skolen er ikke noe vi ser at styrende politikere kommer til å satse på i store Kristiansand.

Vi, innbyggere i gamle Kristiansand, ønsker svært gjerne at dere blir værende i kommunene vår. Men vi forstår godt at dere ønsker det annerledes. Om vi bodde i Songdalen og Søgne hadde vi ikke vært i tvil. Dere har nå en enorm mulighet til å skape noe nytt, ta med dere det gode fra det gamle og fjern alt dere ikke ønsker. Dere kan ha full fokus på kommunenes viktigste oppgaver, helse, eldre, oppvekst og mestring. Dere er heldige.

Ikke la dere skremme av at politisk ledelse i bystyret utelukker samarbeid. Påstander fra dem om at Agder nasjonalt vil ses på som «null og niks» om vi ikke er store sammen under deres ledelse tror ikke vi på. Vi tror på samarbeid, samhold og det å ønske hverandre alt godt. Uavhengig om vi er en, to eller tre kommuner.

Bystyregruppen til PP Kristiansand

Svein-Harald Mosvold Knutsen, Vågsbygd

Roy Fardal, Søgne

Helen Rosvold Andersen, Lund

Jørgen Pettersen, Vågsbygd

Åse Gunn Mosvold Hogga, Lund

Alette Lie, Kvadraturen

Powered by Labrador CMS