Carl Erik Quist.

«– Her er svaret mitt til Mosvold Knutsen»

Publisert

I et leserinnlegg 20.januar undrer Mosvold Knutsen seg over denne Quist, som han ikke vet hvem er.

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Mosvold-Knutsen ønsker å vite hvor han motsier svarene som han selv og Pensjonistpartiet har fått fra Statsforvalteren.

Mosvold Knutsen skrev i sitt leserinnlegg ;

«Jeg sier ikke at gamle Kristiansand ikke klarer seg, men gamle Kristiansand er mye mer avhengig av Søgne og Songdalen enn motsatt. Hovedgrunnen til dette er den enorme gjelden som gamle Kristiansand har opparbeidet seg i forhold til Søgne og Songdalen. Og når vi nå på toppen har vært uheldige med renteutviklingen, så forstår vi at dette blir utfordrende. Man kan jo vurdere selv, hvem subsidierer hvem?»

Statsforvalteren svarte i brev 3. februar 2023: «Som sagt innledningsvis til dette spørsmålet er Statsforvalteren ukjent med og spørrende til ideen om å beregne pengestrømmer - «netto strøm av penger» - mellom ulike deler av en kommune. I den grad vår framstilling i kunnskapsgrunnlaget kan si noe om dette, synes tallenes tale vel så mye å gå i motsatt retning av det spørsmålet legger opp til.»

Svaret fra Statsforvalteren som jeg referer til, er spørsmål 3 fra Pensjonistpartiet. Det er for langt å gjengi hele spørsmålet og svaret, men dette kan du finne på Kristiansand kommune sin nettside, under «Mulig kommunedeling», «Kunnskapsgrunnlaget», «Statsforvalterens svar på spørsmål….»

Husk, vi vet hva du har, men vi vet ikke hva vi får. Stem NEI til reversering av kommunen vår!

Carl Erik Qvist, Siviløkonom, Søgne

Powered by Labrador CMS