Odd Nordmo, Høyre og leder av Areal & Miljøutvalget.

«Usanne påstander blir ikke mer riktige ved å gjentas to ganger Mosberg!»

Publisert

Mosberg tar selvkritikk på at: «...leserne av mitt opprinnelige innlegg kan sitte igjen med en forståelse av at arealplanen i Nye Kristiansand omtales som om den er vedtatt. Men at Nordmo, som har dette som sitt politiske fagfelt, skal ha misforstått er underlig.» Jeg har ikke misforstått, men forholder meg til nåtiden.

Igjen Mosberg tilbake, til arealstrategi og samfunnsdelen av kommuneplanen som ble vedtatt «av Bystyret i Kristiansand i forrige valgperiode.» Hvorfor kan ikke Mosberg bare holde seg til dagens fakta? Flertallet i Bystyret, antakelig uten unntak, har stemt for alle saker om boligbygging i Søgne. Også i de områder som Mosberg feilaktig ramser opp som «bevis» på det motsatte. Men at det kommer inn flere søknader fra tidligere og større Kristiansand, enn fra Søgne, er ikke noe verken vi politikere eller Morten Mosberg kan endre på.

At Mosbergs feilinformerer nok er gang er synd, og gagner ikke saken uansett. Hva administrasjonen mente i 2019 er uten betydning for de siste års vedtak. Kommuneplanens arealdel er grunnlaget for alle områdereguleringer og detaljreguleringer som skal vedtas i en kommune. Felles er at disse vedtas av fagutvalget (A&M utvalget), Formannskapet og sluttbehandles av Bystyret.

Kommuneplanens arealdel, med svært høy prioritet på Søgne & Songdalen, er vedtatt med stort flertall i Formannskapet 29.11.2023. Uenighet skal mekles med Statsforvalteren, før denne skal sluttbehandles i Bystyret i 2024. Det er fint å se at Mosberg ikke vil «hevde at Nordmos innlegg,..Kristiansands arealpolitikk styrker utviklingen i Søgne, er usant.» Kristiansand har i de siste årene satset på både Songdalen og Søgne, og det håper vi å få fortsette med. Siste ord sagt fra meg for å rette opp Mosbergs utdaterte og dermed feilaktige påstander i saken.

Vennlig hilsen Odd Nordmo, Høyre, Leder av Areal & Miljøutvalget

Powered by Labrador CMS