Søgne skole- og idrettssenter onsdag.
Søgne skole- og idrettssenter onsdag.

Innspurt før folkeavstemningen

Publisert

Få dager før den digitale portalen for folkeavstemning om en eventuell deling av Kristiansand kommune åpnes for innbyggerne i de to tidligere kommunene Søgne og Songdalen, ble det gjennomført to debatter på Tangvall i løpet av onsdagen.

Først ute var Søgne skole- og idrettssenter der NRK hadde invitert ungdommene til debatt. Når det ved den kommende folkeavstemningen er åpnet for at alle som fyller 16 år og er bosatt i de to tidligere kommunene kan avgi stemme er saken ekstra aktuell for elever ved videregående skole og for elever på 10. trinn i ungdomsskolen.

Til å debattere og svare på spørsmål fra de unge var Siri Heimdal Knutsen og Erik Spieler fra gruppen «Ja til Søgne og Songdalen i Kristiansand» og Sigurd Berg Aasen og Elias Holmen Berg fra «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» invitert, og sendingen ble stødig ledet av NRKs Siv Kristin Sællmann.
Til å debattere og svare på spørsmål fra de unge var Siri Heimdal Knutsen og Erik Spieler fra gruppen «Ja til Søgne og Songdalen i Kristiansand» og Sigurd Berg Aasen og Elias Holmen Berg fra «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» invitert, og sendingen ble stødig ledet av NRKs Siv Kristin Sællmann.

Hele debatten fra Søgne skole- og idrettssenter kan sees i opptak her.

«Siste debatt?»

Den kanskje siste offentlige debatten om en eventuell oppdeling av Kristiansand kommune og en samtidig nyetablering av Søgne og Songdalen som egne kommuner ble gjennomført på Tangvall bibliotek i regi av fvn.no. Dette skjedde få timer etter at samme avis publiserte sin seneste meningsmåling om kommunedeling. De frammøte i biblioteket reagerte med spontan applaus da debattleder Frank Mersland innledet med å presentere nevnte meningsmåling. Se egen sak om denne her:

Det var bystyrepolitiker Jack Andersen (Sp) og stortingsrepresentant Anja Abusland (Sp) som utgjorde den ene duoen i debatten, og motsatt fløy var representert ved bystyrerepresentantene Erle Severinsen (H), og Hildegunn Seip (MDG).
Det var bystyrepolitiker Jack Andersen (Sp) og stortingsrepresentant Anja Abusland (Sp) som utgjorde den ene duoen i debatten, og motsatt fløy var representert ved bystyrerepresentantene Erle Severinsen (H), og Hildegunn Seip (MDG).

 Et kjennetegn for de frammøtte i biblioteket denne kvelden var at de fleste representerte en aldersgruppe av noe eldre årgang enn ettermiddagens debatt på skolesenteret.

Velkjente tema som nærhet til tjenester, økonomi i eventuelle ny kommuner, helse- og skolepolitikk, samarbeidsklima og ressursbruk i kommunen var gjenstand for debatt.

Debatten fra Tangvall bibliotek ble strømmet og kan sees i opptak på fvn.no.

Folkeavstemningen

Den elektroniske folkeavstemningen starter 22. januar klokken 09.00. Du finner den på denne lenken.

Opptelling av stemmer starter etter klokken 21.00 fredag 2. februar, og resultatet vil trolig være klar senere samme kveld.

Powered by Labrador CMS