Sigrun Sæther, KrF.

«Mitt hjerte banker for Søgne»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg som gjenspeiler innsenders mening.

Og det gjør det fortsatt etter 4 år med Kristiansand.

Jeg er stolt av Søgne og det engasjementet som er hos innbyggerne. Søgne er under utvikling. Det bygges i alle deler av Søgne fordi folk har lyst til å bo her.

Søgne er ikke en «glemt» bydel i Kristiansand. Søgnes innbyggere tok lokaldemokratiet på alvor og krysset av og stemte på representanter fra Søgne. Det resulterte i 11 representanter fra Søgne inn i det nye bystyret! Derfor er jeg ikke redd for at Søgne skal bli «glemt».

Jeg har sittet som politiker i Søgne kommune, både i fredstid (2007-2011) og da det blåste som verst rundt rådhuset (2015-2019). Jeg har fått være politiker i bystyret i ny Kristiansand kommune i 4 år, og fikk ny tillit ved valget i høst.

I folkeavstemningen i 2016 stemte jeg mot storkommune, men kommunesammenslåing ble det.

Søgne kommune heiv seg rundt og fikk på plass viktige vedtak og oppstart av byggeprosjekter som var planlagt, slik som Tangvall skolesenter og Kleplandstunet. Dette var til stor frustrasjon for de andre 2 kommunene vi skulle forenes med. Men det er jeg glad for at vi fikk til. Kleplandstunet har kommet godt i bruk og vi har en nytt, flott skolesenter.

Startvansker

Nye Kristiansand kommune fikk en ganske krevende start som ny organisasjon. Covid-19 kom et knapt år inn i ny kommune. Det var hjemmekontor og endrede arbeidsoppgaver på mange. Kristiansand kommunes ansatte, håndterte dette på en veldig god måte. Flere mindre kommuner rundt fikk veiledning og hjelp fra Kristiansand kommune.

Vi hadde et stort bystyre som besto av en del representanter som heller ville snakke om andre ting en å utvikle gode tjenester til innbyggerne. Det var utfordrende og frustrerende.

Så hvordan har tilbudet til innbyggerne i Søgne endra seg siden sammenslåingen? Dette er basert på noen av mine erfaringer.

Brøyting

Søgne kommune var knallgode på å få brøyta veier og sykkelstier. Kristiansand kommune har ikke helt klart å matche det ennå. Årets snøfall får vel kanskje tas ut av regnskapet.

Helse og omsorg

Jeg jobber som koordinator på medisinsk avdeling på sykehuset. Vi opplever nå at Kristiansand kommune, i større grad enn omkringliggende kommuner, klarer å tilby korttidsplasser til de utskrivningsklare pasientene som ikke kan dra rett tilbake til hjemmet. Det er et utrolig viktig tilbud om flest mulig skal føle seg trygge og få trent seg opp til å bo lengst mulig hjemme.

Vi har opplevd at beboerne på Langenes bo-og omsorgssenter har blitt flytta til Kleplandstunet. Plassene på Kløvertun skal flyttes til Vallhalla. Det er synd at gode tilbud blir flytta, men bemanning er hovedutfordringen. Vi trenger i større grad å samle kompetanse og hender for å klare å gi et forsvarlig tilbud.

Flere familier som har barn med stort hjelpebehov pustet lettet ut når vi kom inn i Kristiansand kommune. De opplever at de har fått et mer helhetlig tilbud og et bedre samarbeid med kommunen.

Fritidstilbud og kulturskole

Da vi kom inn i Kristiansand kommune kunne dattera mi begynne på en teatergruppe i byen, tilknyttet Knuden kulturskole. Det hadde hun stor glede av. Tredjeklassingen min fikk gratis årskort i Aquarama, fordi det får 3.klassingene i Kristiansand (det ble jammen med utvidet også, på grunn av korona).

Fritidsenheten i Kristiansand har kjempefint ferietilbud i skolens ferier. Jeg har barn som har vært på aktivitetsuker i sommerferien, dagstur til Tusenfryd og paintball i Farsund, for å nevne noe.

BUA (barne-unge-aktivitet)

Barn og unge har fått tilgang på en god utlånsordning av sports- og fritidsutstyr. Dette gir mange barn og unge mulighet til å delta på ulike aktiviteter, uten å trenge å kjøpe utstyr.

Familiens hus\helsestasjonen

Jeg syntes det var veldig synd at helsestasjonen/familiens hus for Søgnes innbyggere ble flytta til Nodeland. Jeg opplevde det som en hestehandel der Søgne fikk legevakta og Nodeland fikk Familiens hus. Det har vært utfordrende for noen familier og foreldre å komme seg fra Søgne til Nodeland på grunn av dårlig busstilbud.

Jeg fikk heldigvis flertall for et forslag om utvidet taxiordning slik at flere kunne klare å møte opp på helsestasjonen. Nå er det endelig kommet på plass en buss, mellom Tangvall og Nodeland, som går hver time. Samtidig får jeg også tilbakemeldinger om at det kan gis et styrket tilbud til noen grupper fordi det er et større fagmiljø samlet og flere innbyggere samlet under en enhet.

Barnehage

Det ble sagt at det skulle tas det beste fra hver kommune inn i den nye. I Søgne hadde vi en ekstra ansatt i barnehagene som hadde ansvar for ernæring og måltider. Dette frigjorde tid for de ansatte til å være mer med barna. Dette har vi fått på plass i Kristiansand kommune!

Skole

Jeg tror mange barn og foreldre ikke merker forskjell på skolehverdagen etter vi ble en større kommune. Så ser jeg et leserinnlegg fra ei i ledelsen i Søgneskolene, der hun trekker frem at «laget» rundt eleven har blitt styrket i ny kommune. Det gjelder fagmiljøet, men også ressursene rundt de elevene som sliter med å finne seg til rette på skolen og på fritiden.

Servicetorg og informasjonsflyt

I starten syntes jeg at det var vanskelig å finne ut hvem som hadde ansvar for hva i kommunen. Dette opplever jeg heldigvis har blitt bedre. Jeg vet at de jobber med å forenkle informasjonen ut og bedre veiledningen til innbyggerne.

Hva er noe av det jeg frykter ved en reversering av kommunesammenslåingen?

Sykefravær

Vi har et høyt sykefravær i kommunen etter kommunesammenslåing og korona. Omorganisering er tungt for mange ansatte, så jeg frykter at en ny runde med reversering vil påvirke sykefraværet negativt.

Svekket lokaldemokrati

Jeg tror det kan bli vanskelig for mange politiske partier å få på plass lokallag igjen. Vi vet at frivillige lag og foreninger synes det er vanskeligere å få folk til å forplikte seg til verv og oppgaver. Vi kan ende opp med ei bygdeliste ved valget i Søgne, der politikere ikke er forpliktet på et politisk partiprogram. Da blir det veldig personavhengig og lite forutsigbart for innbyggerne og velgerne.

Utfordringer fremover

Vi har flere barn og unge som sliter med å gjennomføre skolen på grunn av psykiske utfordringer og utenforskap. Vi har mange unge voksne som sliter med å komme inn i arbeidslivet. Det er et økende antall fattige familier som trenger bistand og veiledning. Det kommer til å bli flere eldre som trenger et omsorgstilbud, og færre hender til å utføre det. Jeg tror flere kloke hoder sammen, lettere kan finne løsninger på disse utfordringene.

Min konklusjon

Jeg har tro på et Søgne som fortsatt er en del av Kristiansand. Jeg tror Søgne er en sterk og attraktiv bydel som vil fortsette å utvikle seg. Jeg tror innbyggerne i Søgne er mer sikret forsvarlige og gode tjenester i Kristiansand kommune.

Godt valg!

Sigrun Sæther

Bystyrerepresentantpresentant, bosatt i Søgne

Powered by Labrador CMS