Én krone mandag

Publisert Sist oppdatert

Mandag øker snittprisen på strøm med over 50 øre. Den dyreste timen blir mellom klokken 20.00 og 21.00 og vil da koste 277 øre inkludert merverdiavgift. Snittprisen blir én krone uten at nettleie, andre avgifter og strømstøtte er beregnet.

Døgnprisen (snitt) i sørvest er denne dagen over dobbel så dyr som i resten av landet.

Søndag blir snittprisen 47 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Nettleie og andre avgifter er ikke beregnet i prisen. I de fire andre prisområdene blir strømprisen mellom 10 og 15 øre rimeligere.

Lørdag får vi ikke minuspriser på strøm slik det har vært de foregående helgene. Snittprisen blir 52,6 øre per kWh inkludert merverdiavgift i sørvest, uten at nettleie og andre avgifter er beregnet. Mellom klokken 11.00 og 16.00 vil timeprisen ligge under 10 øre. 

Dyrest er strømmkostnaden mellom klokken klokken 19.00 og midnatt med rund 80 øre per kWh. I resten av landet er strømmen billigere med en snittpris rundt 41 øre per kWh.

Torsdag skal strømkundene i sørvest betale 89 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Det uten at nettleie, andre avgifter og strømstøtte er beregnet. I vest og nordvest blir snittprisen 11 øre, i Oslo, Troms og Finnmark blir prisen 61 øre. 

Onsdag blir snittprisen på strøm 67 øre per kWh inkludert merverdiavgift, over dobbelt så dyrt som prisområdene NO3 og NO4. I nord og øst blir strømprisen relativt lik som i sørvest. Det er ikke beregnet nettleie og andre avgifter i prisene.

Tirsdag faller snittprisen på strøm til 77,5 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Det er 32,5 øre under mandagens snittpris. Likevel er døgnprisen i resten av landet adskillig rimeligere, alle de fire andre prisområdene havner på 40-tallet netto.

Det er ikke beregnet nettleie, andre avgifter eller strømstøtte i tallene.

Mandag stiger snittprisen på strøm til 110 øre per kWh inkludert merverdiavgift. I to prisområder (NO3 og NO4) blir snittprisen omtrent halvparten så dyr. Dyrest blir strømmen i timen fra klokken 21.00 med 272 øre per kWh.

På toppen kommer nettleie og andre avgifter. Strømstøtten er ikke tatt med i beregningen.

Søndag får vi minuspriser på strøm i syv timer fra klokken 08.00. Snittprisen blir 20 øre per kWh gjennom døgnet inkludert merverdiavgift. Det er ikke beregnet nettleie og andre avgifter i prisen.  Strømprisen blir stort sett lik over hele landet denne dagen.

Lørdag faller strømprisen markant igjen og fra klokken 09.00 til 16.00 er strømprisen like under null per kWh. Da er ikke nettleie og andre avgifter beregnet. Snittprisen i sørvest blir 24,2 øre per kWh inkludert merverdiavgift.

Hele landet vil ha en relativ lik strømpris lørdag.

Fredag faller strømprisen i sørvest og blir nesten lik i hele landet. Snittprisen blir 59,5 øre per kWh inklusive merverdiavgift. I prisen er ikke nettleie og andre avgifter beregnet. Kilowattprisen blir relativt lik gjennom hele døgnet.

Torsdag stiger snittprisen på strøm i sørvest til 93 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Maksprisen blir 230 øre mellom i timen fra klokken 20.00, men her slår strømstøtten inn. I kommer syv timer inn under ordningen torsdag.

I nordvest blir snittprisen 45 øre i snitt, og maksprisen blir 47,3 øre.

Onsdag stiger snittprisen på strøm ytterligere noen øre. Døgnprisen blir 72,3 øre inkludert merverdiavgift. Prisene blir relativt like over hele landet med unntak av nordvestlandet som skal betale 47 øre per kWh onsdag.

Tirsdag øker snittprisen på strøm til 66,3 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Nettleie og andre avgifter er ikke beregnet. Det er fremdeles vest og nordvest i landet strømprisene er rimeligst, rundt 20 øre per kWh lavere enn i sørvest (NO2).

Mandag: Som vanlig stiger strømprisen kraftig etter helgen. Mandag blir døgnprisen 60 øre per kWh inklusive merverdiavgift. Med unntak av NO3 og NO4 (41,2 øre) er nettoprisen lik som Oslo og nord i landet. Lengst nord betaler ikke kundene merverdiavgift.

Søndag får sørvest minuspriser på strøm fra klokken 08.00 og frem til og med klokken 17.00. Høyeste minuspris blir i timen fra klokken 14.00 hvor du får betalt 42,9 øre per kWh. Nettleien må regnes med, også andre avgifter. Snittprisen blir 10,8 øre per kWh inklusive merverdiavgift.

Lørdag: Fra klokken 11.00 til 17.00 lørdag får sørvest (NO2) minuspriser på strømprisen uten at nettleie og andre avgifter er beregnet. Billigst blir timen mellom 14.00 og 15.00 med minus 17,3 øre netto.

Snittprisen lørdag blir 31 øre inklusive merverdiavgift, en pris som er relativt lik over hele landet.

Fredag stiger snittprisen på strøm til 70 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Det er fremdeles dyrest i landet selv om prisene i de andre prisområdene har fått noe økte priser. Vest og nordvest skal betale 36 øre per kWh, øst 56,5 øre og nord 42,5 øre. I prisene er ikke nettleie og andre avgifter beregnet.

Onsdag og torsdag skal strømkundene i sørvest betale tett på seks ganger mer per kWh i snitt enn kundene i vest og nordvest. 64,5 øre er prisen inkludert merverdiavgift, mens Midt-Norge får en snittpris på 13,3 øre. I øst blir kilowattprisen  52,5 øre, mens de i nord slipper merverdiavgift og må ut med 42 øre per kWh. Det er ikke beregnet nettleie og andre avgifter i prisene.

Tirsdag blir strømprisene tilnærmet like med mandagens. Unntaket er at NO3 og NO4 får ytterliggere redusert snittprisen med et par øre fra mandagen.

Mandag: Døgnprisen blir igjen dyrest i sørvest (NO2) med 78,7 øre per kWh inkludert merverdiavgift mandag. I vest og nordvest (NO3 og NO4) blir snittprisen 22,6 øre, mens Østlandet (NO1) skal betale 65.2 øre og i nord (NO5) 52,2 øre. I prisene er det ikke regnet med nettleie og andre avgifter.

Søndag faller strømprisene markant. Snittprisen blir 22 øre i snitt inklusive merverdiavgift i sørvest. Fra klokken 12.00 til 17.00 er prisen per kWh negativ med noen få øre under nullpunktet.

Strømprisen blir lav i hele landet, og forskjellene i de forskjellige prisområdene blir ikke stor.

Lørdag faller strømprisen som vanlig i helgene, men ikke like mye som tidligere helger i vår. Snittprisen i sørvest blir 60,7 øre inkludert merverdiavgift, mens i vest og nordvest blir snittprisen 23,5 øre. I prisene er ikke nettleie og andre avgifter beregnet. I Oslo og aller lengst nord havner snittprisen omtrent midt mellom dyreste og billigste kilowattpris.

Fredag blir kilowattprisen på strøm i sørvest 85,2 øre inklusive merverdiavgift. I prisområdene NO3 og NO4 skal kundene betale 24,2 øre. I Oslo (NO1) og NO5 (Troms og Finnmark blir prisen henholdsvis 63,5 øre og 50,9 øre.

Torsdag stiger snittprisen på strøm i sørvest. Samtidig fallen den betydelig i prisområdene Bergen og Molde (NO3 og NO4). I sørvest blir prisen 83,7 øre, mens i de nevnte områdene blir snittprisen 17,2 øre inklusive merverdiavgift. I prisene er ikke nettleie og andre avgifter beregnet.

Onsdag faller strømprisen (snitt) til 72 øre per kWh inkludert merverdiavgift. For første gang på lang tid er strømprisene tilnærmet lik i hele landet, i overkant av 50 øre i snitt netto.

Tirsdag øker strømprisen ytterligere i sørvest. 90 øre per kWh er snittprisen, mens to prisområder, Bergen og Molde skal betale 16 øre per kWh inkludert merverdiavgift.

Mandag skal strømkunder i sørvest betale i snitt 81,5 øre per kWh inkludert merverdiavgift. I vest og nordvest, Bergen og Molde, blir prisen 13 øre per kWh. Oslo og det nordligste prisområde blir strømprisen 45,2 øre, og i nord 36,2 øre hvor de ikke betaler merverdiavgift for strømforsyningen.

Sør betaler mer enn over seks ganger mer enn i vest og nordvest.

Fem timer med minuspriser søndag

Fra klokken 11.00 og fem timer fremover søndag blir strømprisen per kWh negativ i sørvest. Det gjelder ikke nettleie og andre avgifter. Snittprisen blir 50 øre per kWh inklusive merverdiavgift. I strømområdene Bergen og Molde blir snittprisen 7,2 øre inklusive moms. Nettleie og andre avgifter er ikke regnet med. O prisområdene Oslo og i nord vil snittprisen ligge rundt 22,5 øre.

I forhold til Bergen og Molde vil vi i sørvest betale nesten syv ganger mer enn de to prisområdene søndag.

Lørdag synker snittprisen på strøm til 62 øre per kWh inkludert merverdiavgift. I fire timer fra klokken 12.00 er timeprisen nær nullpunktet før den stiger igjen ut over kvelden til rundt 75 ære per kWh. 

I Bergen og Moldes prisområder vil snittprisen lørdag ligge under 20 øre per kWh inkludert merverdiavgift. I prisene er ikke nettleie og andre avgifter beregnet.

Fredag stiger snittprisen på strøm til 85 øre per kWh i sørvest, inkludert merverdiavgift men uten nettleie og andre avgifter. I Bergen og Moldes prisområder vil samme spris bli 27,5 øre per kWh. Det er cirka tregangen billigere enn i sør. 

Oslos og Troms får en snittpris på rundt 50 øre.

Onsdag synker snittprisen på strøm til 51 øre per kWh inklusive merverdiavgift i sørvest. Det er 19 øre dyrere per kilowattime enn Vestlandet og Nordland. I Oslo og lengst nord i landet skal kundene betale  42 øre per kWh i snitt.

Tirsdag stiger gjennomsnittsprisen på strøm til 66,2 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Billigst i landet blir NO3 og NO4 med en pris på litt over 30 øre. I prisene er ikke nettleie og andre avgifter beregnet.

Mandag får NO2 (sørvest) klart dyrest strøm i landet. 54,1 øre inkludert merverdiavgift må kundene betale per kWh i gjennomsnitt. Billigst blir snittprisen i NO3 (Bergen) og NO4 (Molde) med 22,6 øre inkludert merverdiavgift. Det er ikke beregnet nettleie og andre avgifter i prisene.

Søndag fra klokken 11.00 er strømprisen negativ i sørvest i fem timer. Snittprisen blir likevel 43,5 øre per kWh inklusive merverdiavgift uten at nettleie og andre avgifter er beregnet. NO1 (Oslo) og NO5 (Troms og Finnmark) får rimeligst snittpris med rundt 23 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Sørlandet får dermed den desidert høyeste døgnprisen i landet søndag.

Lørdag: Fra klokken 12.00 og fire timer fremover vil kilowattprisen for strøm være negativ. Nettleie og andre avgifter må likevel betales. Snittprisen lørdag blir likevel 44 øre inklusive merverdiavgift.

Rimeligst strøm har NO1 (Oslo) og NO5 (Troms og Finnmark) med 25 øre per kWh.

Torsdag blir det to minuspristimer fra klokken 13.00, men nettleie og andre må legges til. Døgnprisen blir relativt lik over hele landet og i sørvest havner denne på 26,5 øre inkludert merverdiavgift. Maksprisen blir 51,6 øre mellom klokken 07.00 og 08.00.

Onsdag stiger snittprisen på strøm til 34,75 øre per kWh inkludert merverdiavgift. To timer midt på dagen blir det minuspriser like under null. Nettleie og andre avgifter er ikke beregnet.

Tirsdag vil det bli minuspriser i seks timer fra klokken 11.00. Snittprisen blir 26,6 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Nettleie og andre avgifter er ikke beregnet.

Mandag får vi ingen minuspriser i sørvest, men døgnprisen blir 38 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Strømprisen blir forholdsvis lik over hele landet like over hele landet. Nettleie og andre avgifter er ikke beregnet.

Søndag vil nettoprisen på strøm være negativ fra klokken 09.00 til klokken 17.00. Snittprisen blir 29,5 øre inkludert merverdiavgift. Nettleie og andre avgifter er ikke beregnet.

Lørdag er strømprisen negativ i fire timer fra klokken 12.00 til 16.00. Prisen blir like under nullpunktet uten nettleie og avgifter.

Gjennomsnittsprisen vil havne på 46,2 øre inkludert merverdiavgift i sørvest. Det er igjen marginalt dyrest i landet. Dyrest blir strømmen i timen fra klokken 19.00 med 77,1 øre per kWh inkludert merverdiavgift.

Fredag stiger snittprisen på strøm til 67 øre per kWh i sørvest inkludert merverdiavgift. I prisen er ikke nettleie og andre avgifter inkludert.

Torsdag faller snittprisen på strøm med 47,5 øre inkludert merverdiavgift. Den dyreste timen blir fra klokken 19.00 mens det i timene mellom klokken 13.00 og 15.00 blir negativ strømpris like under null dersom man ser bort i fra nettleien.

I prisene er ikke nettleie og andre avgifter beregnet.

Onsdag økes snittprisen på strøm til 115 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Den dyreste timen blir fra klokken 07.00 hvor kilowattimen koster 169 øre. Nettleie og andre avgifter er ikke beregnet. Billigste prisområder blir NO3 og NO4 hvor snittprisen blir like i overkant av 60 øre.

Tirsdag øker snittprisen på strøm til 113 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Dyrest blir strømmen mellom klokken 06.00 og 10.00 hvor toppen nås klokken klokken 07.00 med 175 øre per kWh. NO3 og No4 får en snittpris på 57 øre inkludert merverdiavgift. Nettleie og andre avgifter er ikke inkludert i beregningene.

Mandag stiger snittprisen på strøm 40 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Prisen blir 90 øre og er dyrest i landet. Mellom klokken 20.00 og 21.00 er strømmen dyrest med 199 øre per kWh. Billigste snittpris blir i NO3 og No4 med 50,6 øre.

Europower skriver at vi må tilbake til begynnelsen av oktober i fjor for å finne en dag da NO2 var så mye dyrere enn resten av Sør-Norge.

– Selv om prisnivåene ikke er i nærheten av hva de var for to år siden, har kraftåret så langt gitt en rekke spesielle utslag likevel. At Sørlandet er så mye dyrere enn Oslo så tidlig på året, har aldri skjedd tidligere, skriver bransjenettstedet.

Søndag faller snittprisen på strøm med 10 øre til 50 øre per kWh. Det er dyrest i landet også den dagen. I prisen er merverdiavgift beregnet, men ikke nettleie og andre avgifter. Billigst i landet blir NO5, Troms og Finnmark med 31 øre per kWh.

Lørdag får NO2 (sørvest) den dyreste strømmen i landet. 60 øre per kWh blir snittprisen, inkludert merverdiavgift. Billigst i landet blir Nord-Norge med 33 øre, her betaler kundene ikke merverdiavgift for strømmen. Våre naboområder skal betale 41,5 øre og 38 øre inkludert merverdiavgift. Det er ikke beregnet nettleie og andre avgifter i prisene.

Fredag går snittprisen opp med 18,5 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Prisen blir 54,5 øre uten at nettleie og andre avgifter er beregnet. 

Onsdag og torsdag faller snittprisen på strøm kraftig. Rundt 36 øre øre inkludert merverdiavgift per kWh er en nedgang på 36 øre siden tirsdag. Billigst blir strømprisen midt på dagen begge dager og skal helt ned mot null øre mellom klokken 14.00 og 15.00. Natt til onsdag er strømmen dyrest, men de vil ligge godt under nivået hvor strømstøtten slår inn. 

Tirsdag faller snittprisen på strøm med 12 øre til 72,3 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Dyrest er strømprisen mellom klokken 08.00 og 09.00 med 110 øre per kWh. Rimeligste time blir fra klokken 14.00 med 22 øre per kWh. Det er ikke beregnet nettleie og påslag i prisene.

Mandag dobles strømprisen i sørvest (NO2). Snittprisen blir 84,3 øre inkludert merverdiavgift. Maksprisen blir mellom 08.00 - 09.00 og blir 141 øre. I prisene er ikke nettleie og påslag beregnet.

Strømprisen synker kraftig i landet søndag. Mest i NO2, sørvest. 42 øre per kWh er snittprisen i dette området inkludert merverdiavgift. Nettleie og påslag er ikke beregnet. Dyrest blir det nordligste prisområdet med 60 øre per kWh.

Lørdag synker snittprisen på strøm til 93,2 øre inkludert merverdiavgift. Det er ned 27,8 øre fra fredag. I prisene er ikke nettleie og påslag beregnet. Strømprisen blir lik over hele landet.

Fredag skal snittprisen på strøm ytterligere opp. 121 øre må kundene betale per kWh. Maksprisen på 194 øre slår inn mellom klokken 20.00 og 21.00 melder strømbørsen Nord Pool. Tallene er inkludert merverdiavgift, uten påslag og nettleie.

Strømprisene er relativt like over hele landet fredag.

Onsdag og torsdag blir snittprisen på strøm 108 øre per kWh inkludert merverdiavgift. Det er en liten nedgang fra tirsdag. I timeprisen er ikke nettleie, eventuelle påslag eller strømstøtte tatt med.

Tirsdag fortsetter strømprisen å stige i sør. Maksprisen blir 248 øre per kWh inkludert merverdiavgift uten strømstøtte. Nettleie og påslag kommer i tillegg. Disse avgiftene kommer ikke inn under strømstøtteordningen. 

Snittprisen blir 115 øre per kWh og den dyreste timen blir mellom klokken 07.00 og 08.00.

Mandag stiger strømprisen i sørvest til 104 øre per kWh i gjennomsnitt. Det er før nettleie og eventuelle påslag. Prisen er relativt lik i de fleste prisområdene med unntak av NO4 (Molde) hvor kundene skal betale 58 øre per kWh i snitt. 

Makspris i vårt område blir mellom klokken 08.00 og 09.00 med 167,5 øre.

Fredag blir snittprisen på strøm 86,2 øre per kWh inklusive merverdiavgift. Prisen er relativt stabil gjennom hele døgnet. Det er ikke beregnet nettleie og påslag fra leverandør.

Strømmen blir den dyreste på fire uker torsdag. Maksprisen blir 236 øre per kWh i tidsrommet 07.00 til 08.00 inklusive merverdiavgift, uten at nettleie og påslag er beregnet.

Snittprisen blir 119,6 øre per kWh, eksklusive strømstøtte.

– Kunder som har strømstøtte, får dekket 90 prosent av timeprisene over 73 øre/kWh, før merverdiavgift. I tillegg kommer nettleie og avgifter, skriver Europower på sine nettsider.

Onsdag er strømprisen i sør 88 øre per kWh inkludert moms. Nettleie og påslag er ikke beregnet. Det er opp 22,8 prosent fra tirsdag. Billigste gjennomsnittspris denne dagen har NO4 med 51 øre per kWh inkludert moms.

Mandag er strømprisen tilbake til «normale» priser. 60 øre per kWh blir snittprisen inkludert merverdiavgift, uten at påslag og nettleie er tatt med.

Søndag: Fremdeles er strømprisforskjellen stor gjennom døgnet. Mellom klokken 09.00 og 10.00 søndag er timeprisen per kWh 0 øre. 12 timer senere, mellom klokken 21.00 og 22.00 blir timeprisen 73,7 øre inkludert moms. Snittprisen blir 25,5 øre uten påslag og nettleie.

Snittprisen på strøm blir 18 øre lørdag inkludert merverdiavgift. Fra klokken 10.00 til 16.00 er strømprisen på minussiden med maksimum mellom klokken 15.00 til 16.00 med minus 36,4 øre netto.

– Bare én dag tidligere har timeprisene vært lavere. Det var 16. juli i fjor, da markedet kollapset og kundene i Sør-Norge fikk betalt 70 øre/kWh på det meste for å bruke strøm, skriver Europower på sine nettsider fredag.

Fredag fortsetter med store prisforskjeller på strøm fra time til time. Mellom klokken 13.00 og 14.00 blir strømprisen minus 0,9 øre netto. Maksprisen blir 74,4 øre mellom klokken 08.00 0g 09.00. Snittprisen blir 53 øre inkludert moms.

 Onsdag fyker strømprisen opp og ned per kWh gjennom døgnet. Mellom klokken 03.00 til 04.00 koter en kWh strøm 6 øre inkludert mva. Mellom klokken 20.00-21.00 koster kilowatten 202 øre inkludert mva.

Snittprisen blir 48 nøre per kWh. Billigste gjennomsnittspris får prisområdet NO4 med 34,6 øre per kWh. I prisene er ikke nettleie eller påslag inkludert,

Mandag stiger strømprisen tilbake til «normalen». Snittprisen i sørvest (NO1 og NO") blir på 73,3 øre inklusive moms. I NO4 blir strømprisen billigst med 39,5 øre per kWh. I prisene er ikke nettleie og eventuelle påslag medregnet.

Søndag faller strømprisen betydelig. I timene mellom klokken 09.00 og 17.00 får sørvest negative strømpriser og snittprisen gjennom døgnet blir 15,6 øre inklusive merverdiavgift. Nettleie og påslag er ikke medregnet.

Prisområdene i øst og sørvest får billigst strøm, mens de tre andre prisområdene får en snittpris på mellom 31 og 49 øre per kWh eksklusive avgifter, nettleie og merverdiavgift.

– Vi må vi tre år tilbake i tid, til 5. april 2021, for å finne en lavere døgnpris i april i disse områdene, skriver Europower på sine hjemmesider.

Fredag faller snittprisen på strøm med 24 øre per kWh til 64,5 øre inkludert moms. I tillegg kommer nettleie og eventuelle påslag fra leverandøren.

Onsdag stiger strømprisen med 29,3 øre per kWh i snitt i sørvest. Prisen er inkludert merverdiavgift. I tillegg kommer påslag og nettleie. Denne prisen er lik over hele landet med unntak av NO3 og NO4 som har en strømpris rundt 80 øre per kWh.

Lørdag blir snittprisen på strøm 73 øre per kWh i sørvest, inkludert merverdiavgift. Eventuelle påslag og nettleie er ikke inkludert.

Fredag vil snittprisen på strøm i sørvest være 56 øre per kWh, inkludert merverdiavgift. Det er 19 øre billigere enn torsdag og det er til nå ukas rimeligste snittpris.

Nord-Norge er nok en gang dyrest i landet med en netto snittpris på 61 øre, men der slipper kundene merverdiavgift. Billigst blir N04 (Nordland) som skal betale 37 øre. Heller ikke i dette prisområdet betaler kundene merverdiavgift.

I prisene er ikke påslag og nettleie inkludert.

Tirsdag faller gjennomsnittlig snittpris med 29 øre per kWh inkludert moms. Det stort sett den samme prisen for strøm kundene alle prisområder må betale denne dagen.

Mandag gjør nettoprisen på strøm et kraftig hopp oppover. Gjennomsnittsprisen per kWh blir 116,7 øre inkludert merverdiavgift, uten nettleie, eventuelle påslag fra strømleverandøren og strømstøtte.

I resten av landet blir gjennomsnittsprisen relativt lik som i NO2, sørvest.

Analyseselskapet Europower skriver på sine nettsider at dette blir den dyreste strøm siden tidlig februar i Sør-Norge. Helt i nord blir det årets neste høyeste prisnivå mandag. Samtidig blir det nesten full eksport.

– Bare NO5 (Bergen), som har de klart høyeste strømprisene søndag, unngår en dobling av strømprisen til mandag. Hele Sør-Norge samles på en gjennomsnittlig spotpris på 93 øre/kWh – det høyeste på seks uker, skriver de.

Lørdag faller timeprisen for strøm ned til 12 øre per kWh mellom klokken 11.00 og 12.00 uten avgifter, nettleie og påslag.

I perioden fra 09.00 til 15.00 vil nettoprisen ligge under 30 øre. Den dyreste timen blir mellom klokken 19.00 og 20.00 med 68 øre.

Snittprisen denne dagen blir på 45 øre i sør, mens Nord-Norge får de høyeste nettoprisene med 59 øre per kWh. I nord betaler ikke strømkundene merverdiavgift.

Powered by Labrador CMS