- Et spenstig prosjekt

Publisert

100 - 120 barnehagebarn skal få plass i Havåsen barnehage i Leireheia syd i Søgne. Oppstart var planlagt i 2019, men arbeidene er etter politikernes ønske allerede godt i gang, og tomta på rundt 10 mål er snart ferdig opparbeidet.


Barnehagen er lagt inn i Søgne kommunes økonomiplan 2018 til 2021 og er en del av utbyggingsprosjektet Kjellandsheia, Leireheia og Ausviga. I alt er det planlagt rundt 1.500 nye boenheter i området og av den grunn er blant annet barnehage en del av planene.
- Spenstig
- Det er et spenstig prosjekt som egentlig var planlagt som en fem-avdelings barnehage, men nå ønsker enheten for barnehager å øke dette til en syv-avdelings barnehage, sier enhetsleder i enhet for eiendom, Ola Frøysland (bildet) til N247 fredag ettermiddag.
Førstkommende onsdag skal formannskapet i Søgne ta stilling til en økning av investeringsrammen på i alt 19 millioner kroner, fra budsjettert 35 millioner kroner til 54 millioner kroner.
Grunnen er at enheten for barnehager vil øke kapasiteten i Havåsen barnehage og øke fra fem- til syv-avdelings barnehage.
Leder i enhet for barnehager, Eva Hauger Gjersvold sier at dette prosjektet har enheten jobbet mye med. (Foto: Amalie Henden, arkiv)
Powered by Labrador CMS