Valgmøte på Flekkerøy onsdag kveld.
Valgmøte på Flekkerøy onsdag kveld.

Valgmøte på Flekkerøy: - Litt mer seriøst denne gang

Publisert
Tilhørere under valgmøtet på Flekkerøy onsdag kveld.
Tilhørere under valgmøtet på Flekkerøy onsdag kveld.

Klokken tikker mot mandag og siste valgdag. Stemmer skal telles, og nervene hos de mange politikerne rundt om er nok til å ta og føle på. Onsdag kveld møtte 17 av dem til debatt på Flekkerøy.

Halvparten

Sist et slikt møte ble arrangert på øya, var i bedehuset for fire år siden. Da møtte det opp rundt 200 tilhørere. Onsdag satt under halvparten på hver sin stol i kafeen i Flekkerøyhallen.

– Bedehuset var dessverre opptatt på datoen vi ønsket å holde møtet på denne gang. Vi måtte omberamme to-tre ganger før vi endte opp i kafeen her, sier Frode Andersen til N247.

Han er leder av Flekkerøy Vel som inviterte byens politikere til debatt denne kvelden.

17 partier stilte opp. I forkant hadde alle fått tilsendt ti spørsmål som skulle besvares foran et spent publikum. Det meste av tiden ble viet et nær sagt elendig veinett på hver sin kant av øya. Samt mangel på en sårt savnet beredskapsplan hvis Flekkerøytunnelen måtte stenges ned over lengre tid. I etterkant traff N247 tre involverte øyboere.

Gunnar Larsen er blant annet grunneier, og bor kloss ved fylkesveien på Kjære.

– Det er bare å finne frem blåpapiret fra tidligere møter. Det ble mye det samme. Lovnad på lovnad. Vi som bor her ute på Vesterøya har ventet på en GS-vei (gang- og sykkelvei) i over tredve år. Greit nok at planen nå er lagt ut, og at det skal bygges frem mot naboen min litt lenger borte i veien.

Men, det må bygges helt ut til Åshavn. For der ute er er det virkelig trangt, sier Gunnar og avslutter:

- Møtet i kveld var litt mer strukturert enn det vi har vært vant med. Nå handler det videre om å følge opp de som får makta etter mandagens valg. Dette har drøyd lenge nok.

Utbygger

Frode Andersen t.h. er leder av Flekkerøy Vel og var initiativtaker til valgmøtet på Flekkerøy onsdag kveld. Her sammen med Frode Stokkeland fra Flekkerøy Bygg AS.
Frode Andersen t.h. er leder av Flekkerøy Vel og var initiativtaker til valgmøtet på Flekkerøy onsdag kveld. Her sammen med Frode Stokkeland fra Flekkerøy Bygg AS.

Frode Stokkeland møtte opp som tilhører. Den daglige lederen hos Øygruppen AS kjenner øya godt, og følger med, og vet om mye av det som rører på seg. Midtveis fikk han låne mikrofonen. Etter møtet sa han følgende:

– Det er svært alvorlig at veieier ikke klarer å etterleve egne krav til sikkerhet for våre myke trafikanter. Og det er direkte skandaløst når veisjefen i fylket - 31 år etter at planleggingsarbeidet ble igangsatt – nå skriftlig avviser videre arbeid med veien etter denne har kommet frem til Tønnes på Kjære.

– Vi som lever av å bygge, vet at det offentlige selv ikke viker en kvart tomme på at vi skal innfri rekkefølgebestemmelsene til vei. Men når bukken settes til havresekken, må tydeligvis våre barn bare leve med at det hele slingrer og går over generasjoner.

Etter debatten i går - og valget til mandag - håper vi at vi får handlekraftige politikere som får regulering og gjennomføring på plass ASAP! For det fortjener vi etter å ha stått øverst på prioriteringslista i altfor mange år, sier han.

Beredskap

Møteleder Frode Andersen var også klar i sin tale. Han sier følgene, først om beredskapsplanen.

Fylkesveien på Vesterøya på Flekkerøy er smal og mangler gang- og sykkelvei).
Fylkesveien på Vesterøya på Flekkerøy er smal og mangler gang- og sykkelvei).

– Jeg tør knapt tenke tanken engang. Hvis noe alvorlig skulle skje inne i Flekkerøytunnelen. Hvis den måtte stenge ned over lengre tid. Det er laget et forslag til en beredskapsplan som skulle ha vært oppe til høring i juni. Nå er det tredje saksbehandler som er inne i bildet. Kan ikke fatte og begripe at det skal drøy slik. Tunnelen ble åpnet 15. august 1989, og her står vi, uten å vite hva vi skal gjøre. «De fleste har vel egen båt på øya».

– Slikt utsagn er jeg blitt møtt med i møter. Greit nok at mange har båt, men knapt noen har båtplass innover på fastlandet. Og vinterstid ligger de fleste båter på land. Vi hadde et møte på Høyfjellet for fire-fem år siden, men de hadde ikke noe nytt å fortelle. Det har jo skjedd alvorlige hendelser i store tunneler rundt om kring i landet. I de fleste tilfeller har de en omvei å ta i bruk. Vi har absolutt ingen, sier Frode og fortsetter, nå om fylkesveien.

- Dette blir bare gjentakelser. Nå kommer det nok nye folk inn i bystyret. Får håpe de har litt mer vind i seilene. Helt tilbake til 2005 ble det regulert gang og sykkelvei ut til Åshavn. Men det er ikke blitt fulgt opp fra administrasjonen i kommunen. Nå er vi lei, og noe må gjøres, Dessuten blir det rådyrt å ta dette veistykket etappevis. Det bør alle skjønne, sier Andersen som fikk mye ros, både fra politikerne og tilhørerne etter møtet.

Som en i salen sa, uten å ville bli tatt bildet av:

Gode og velvalgte viktige spørsmål. Nå håper vi på ei skikkelig oppfølging fra politikerne. For Flekkerøy Vel og veldig mange beboere gjør sitt for at alt skal bli greit her ute, sa vedkommende.

Les også:

Powered by Labrador CMS