– Ikke nattestengt tunnel likevel

Publisert Sist oppdatert

For få dager siden sendte Agder fylkeskommune ut en melding om nye nattestengninger av Flekkerøytunnelen. Fredag kom en ny oppdatering.

Kontinuerlige kolonner i tunnelen fra 21. august.

«Fra mandag kveld 21. august kl. 22.00 vil det bli flere netter med nattestengninger. Men disse vil gå med kontinuerlige kolonner med kortere ventetider.»

– Det vil kjøres kontinuerlige kolonner gjennom natten, slik at det blir kortere ventetider for å vente på kolonne i motgående retning. I tiden med minst trafikk gjennom tunnelen vil det kunne bli kortere stengninger på maksimalt 20 minutter på grunn av pågående testing av anlegget, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

I en lengre kommentar fra fylkeskommunen på sosiale medier på Flekkerøy skriver Agder fylkeskommune de ønsker å beklage at vi ikke har besvart innlegg i kommentarfeltene på Facebooksiden Flekkerøy innen rimelig tid.

«Det har kommet en del kommentarer som angår vedlikehold i tunnelen og installasjoner. Våre vurderinger av disse spørsmålene oppsummerer vi her»:

«1. Vask av tunnelen utføres etter retningslinjer som gjelder for alle tunneler. Antall vask avhenger av trafikkmengden i tunnelen. Vi vil også se på om vi kan få en bedre løsning med overgangen mellom fjell og asfalt på fortauet som kan lette renholdet.

2. Det klages på at belysningsnivået i tunnelen ikke er godt nok. Dette er dimensjonert etter gjeldende normaler. Disse tar blant annet hensyn til at det er gang- og sykkeltrafikk i tunnelen. Vi har målinger fra tidligere anlegg i tunnelen og det skal nå gjennomføres tilsvarende målinger på nytt anlegg. Dersom målinger ikke viser at nivået er slik det skal være, vil vi selvsagt måtte gjøre tiltak.

3. Når det gjelder å male veggene hvite er dette et tiltak vi vurderer. Dette kan imidlertid i alle fall ikke komme før vi er helt ferdige med øvrige arbeider.

4. Det har nå nylig vært to hendelser med biler som har «snurret» i tunnelen. I den forbindelse ble det samme dag konkludert med at det ikke var glatt i tunnelen – men fuktig. Det blir nå gjennomført målinger av friksjonen med godkjent utstyr for slike målinger. Dette vil gi oss svar på spørsmål vedrørende friksjonen i tunnelen. Vi ser imidlertid at det kan være en god idé å kjøre slike friksjonsmålinger litt oftere for å sikre oss at nivået er tilfredsstillende. Dette skal vi få laget noen rutiner på og satt i gang snarest.

5. Når det gjelder nattestengingen som for tiden pågår, så er dette i forbindelse med testing av utrustningen som er montert i tunnelen. Avhengig av funn under testingen vil det kunne oppstå tilfeller hvor ting må justeres før man kan teste videre. Det var tilfellet denne uka, og testingen ble avbrutt før planlagt tid. Slik vil det også være framover, hvor man kan måtte avbryte testingen, justere, og så ta opp igjen testingen.

a. Den planlagte stengingen søndag førstkommende (20.08.) er av samme grunn stilt i bero – vi stenger ikke tunnelen førstkommende søndag.

b. Når det er klart for ny testing vil vi varsle om dette. Den testingen som gjenstår vil bli gjort med stengt tunnel hvor vi vil kjøre kontinuerlige kolonner slik at øyas beboere i mindre grad blir berørt av stengt tunnel. Det vil da bli kortere venting. I spesielle situasjoner kan ventetid bli opp mot 20 minutter, slike stengninger vil bli gjort på tider med minst mulig trafikk.

Testingen av tunnelen gjøres for å sikre at den er sikker nok for de som ferdes i den. Vi skjønner at det føles lenge å vente når det har tatt lenger tid enn forventet, men vi vil gjøre vårt beste for at det skal bli minst mulig ulempe for de som trenger å komme seg til og fra Flekkerøy på sen kveld, natt og tidlig morgen. Derfor blir det fra nå kjørt kontinuerlige kolonner.

Vi vil med dette ønske alle brukere av Flekkerøytunnelen god helg!»

Powered by Labrador CMS