Formannskapet ledes av ordfører Mathias Bernander (H).

Følg formannskapsmøtet onsdag

Publisert Sist oppdatert

Onsdag morgen klokken 09.00 settes formannskapsmøtet i formannskapssalen i Kristiansand. Av saker som skal behandles er skolebehovsplanen, og om den skal legges ut til høring som foreslått fra administrasjonen. I tillegg skal videre drift av Langenes omsorgssenter behandles.

Møtet kan følges på N247 via kommunens strømmetjeneste.

Møtepapirene finner du her.

Program for møtet:

 • Kl. 09.00 – 10.00 Avklaringsmøte om videre arbeid med byggegrense i 100-metersbeltet ved Knut Felberg
 • Kl. 10.00 – 10.30 Presentasjon av Visit Sørlandet ved Hege Juliane Nevestad
 • Kl. 10.30 – 11.00 Orientering om skolebehovsplanen ved kommunalsjef Svein Tore Kvernes
 • Kl. 11.00 – 11.20 Pause, deretter saksbehandling

Saker til behandling:

 • 1. tertialrapport 2024 Kristiansand kommune
 • Skolebehovsplan for Kristiansand - høring
 • Tiltak for økonomisk budsjettilpasning i habilitering
 • Varig flytting av driften fra Langenes omsorgssenter til Kleplandstunet
 • Sluttrapport fra prosjekt "Trygg digital by" og anbefaling av tiltak
 • Utbyggingsprogram 2025-2028, utleggelse på høring
 • Høringssvar - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven og kart- og planforskriften
 • Sluttbehandling - Boligsosial handlingsplan for Kristiansand kommune 2024 - 2034
 • Endring i møte- og talerett for ungdommens bystyre i folkevalgte organer
 • Temaplan for psykisk helse

Les også:

Powered by Labrador CMS