Gunnar Engebu fra Søgne FK sammen med administrerende banksjef Vidar Skaaland og Lene Apland, leder for forretningsutvikling, IKT- og Marked i Søgne og Greipstad sparebank.

Mottar rekordbeløp fra Lokalbankfondet

Søgne FK er i ferd med å gjennomføre planene med å bygge en fotballhall ved siden av Toyota-banen på Tangvall. I den forbindelse har klubben søkt støtte gjennom Søgne og Greipstad Sparebanks Lokalbankfond. Fredag fikk klubben beskjed om at banken stiller med 1,3 millioner kroner til prosjektet.

Det skal i følge nestleder i klubben, Gunnar Engebu være det største beløpet som er gitt i støtte til noe prosjekt i fondets historie.

- Vi er mer enn lykkelige og beæret over dette. Det fantastiske samarbeide med banken bare fortsetter og gjør at klubben får en mindre belastning med lånekostnader til den nye hallen som et enstemmig årsmøte gikk inn for 12. mars, sier han til N247.

– Vi satser på at arbeidet med ny hall kan starte like etter sommeren. Prosessen med kommunen for nødvendige tillatelser er allerede i gang, sier Engebu.

30 millioner kroner

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 30 millioner kroner.

Hallen blir bygget etter en modell lik Birkelandshallen og er bygget i plast. En løsning som har betydelig lavere byggekostnader enn en stålhall. Det er planlagt en 9’er bane på 4.500 kvadratmeter og 50 ganger 70 meter. Hallen vil ikke ha garderober, men blir oppvarmet.

Administrerende banksjef i Søgne og Greipstad sparebank, Vidar Skaaland legger til at midlene fra Lokalbankfondet utbetales når «spaden blir satt i jorda» og på den måten bekrefter at hallen blir realisert.

Årlig gaveutdeling

Leder for forretningsutvikling, IKT- og Marked, Lene Apland forklarer at lokalbankfondet gjennomfører en årlig gaveutdeling for å underbygge positivt arbeid blant lag og foreninger i Søgne og Greipstad.

Prosjektstøtte gis til planlagte prosjekter med et eget budsjett og fremdriftsplan, som oftest på siden av lagets løpende drift. Avhengig av prosjektets størrelse og omfang, graden av allmenn nytte samt antall søkere/tilgengelige midler, vil støtten normalt ligge mellom kr. 10.000 og kr. 200.000.

– Dette er et prosjekt banken heier på, og det vil være en betydelig sum Lokalbankfondet tilfører prosjektet. Den store graden av frivillighet og det at Søgne FK er en stor aktør innen idrett og frivillighet i bygda er momenter som er med på å styrke at vi som også er generalsponsor for klubben bekrefter et langt og godt samarbeid gjennom denne tildelingen, sier Skaaland.

– Alt ligger nå til rette for at vi kan komme i gang med bygging av fotballhallen og vi er usedvanlig godt fornøyde med den støtten vi mottar fra vår lokale bank, sier Engebu avslutningsvis.

Om Lokalbankfondet

«Søgne og Greipstad Sparebank: I generasjoner har banken spilt en positiv rolle for svært mange mennesker og virksomheter i Søgne og Greipstad. Bankens lokalbankfond er vår måte å strukturere og synliggjøre vårt engasjement på, og bidraget til samfunnsnyttige tiltak skal være forankret i bankens visjon om å skape glede og verdier. Det er derfor en stor glede at vi i året 2024 gir tilbake kr.4.800.000 fra bankens overskudd til våre lokalsamfunn.»

Les også:

Powered by Labrador CMS