Fylkesordfører Arne Thomassen er imponert over den innsatsen som Karl Klungland og de andre dykkerne i Søgne Dykkerklubb gjør for å hindre marin forsøpling.

Dykkerne tok opp 1,2 tonn med bilbatterier fra skjærgården

Publisert
1,2 tonn bilbatterier er tatt opp fra havbunnen i løpet av få dager.

I løpet av fem dager har dykkerne fra Søgne Dykkerklubb tatt opp 1,2 tonn bilbatterier og 161 etterlatte teiner, garn og ruser i skjærgården.

– Jeg er imponert over den innsatsen dykkerne fra Søgne gjør for å rydde skjærgården for marint søppel, sa fylkesordfører Arne Thomassen ved avslutningen av Søgne-dykkernes aksjon i Farsunds skjærgård.

Det er ikke småtteri som dykkerne har fått opp av marint søppel i løpet av disse dagene. Ved siden av de store mengdene batterier og spøkelsesredskaper, tok de opp 120 gamle bildekk, to båtvrak, en påhengsmotor, et 20 tommers TV-apparat, to gressklippere, stige, stoler og annet søppel.

Store mengder

– Vi er kjempefornøyd med alt vi har funnet og fått tatt opp. Det er ufattelig mengder som fortsatt ligger på havbunnen, så vi fortsetter å rydde i Søgne-skjærgården, sier leder Karl Klungland i Søgne Dykkerklubb til N247.

Best i landet

Søgne Dykkerklubb er den dykkerklubben i Norge som tok opp flest fiskeredskap i fjor. Klubbens dykkere tok opp nær 2.000 redskaper i fjor, alvparten av totalantallet redskap som norske dykkerklubber tok opp fra havet bunn.

Det er tradisjon at Søgne Dykkerklubb tilbringer hvert år flere dager i Farsund, der de samarbeider med ungdomsskolen.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening viser fylkesordfører Arne Thomassen deler av det som er tatt opp fra havets bunn de siste dagene.

Farsund Ungdomsskole arrangerer «Havmonsteruka» der elevene flytter ut av klasserommet og ut i fjæra. Ved siden av dykkerklubben så deltar en rekke frivillige foreninger i ryddingen. Sjøspeiderne på Flekkerøya har deltatt og det samme har Songvaar Fyrs Venner. I tillegg til frivilligheten på Agder så har også Norges Dykkerforbund og Norsk Fyrforening deltatt.

Frivillighet

– Havmonsteruka i Farsund er et godt eksempel på hvordan frivilligheten kan jobbe på tvers mot et felles mål – nemlig en renere skjærgård. Ikke minst takke talen til tre elever ved skolens miljøutvalg viste viktigheten av dette samarbeidet, sier daglig leder Geir Smebøle i Songvår fyrs venner til N247.

– Dette har vært flotte dager for alle vi som er opptatt av å redusere forsøplingen av skjærgården og som arbeider for bevaring av kystkulturminnene vi har langs kysten, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening til N247.

Powered by Labrador CMS