«Problemene med busstilbudet på Tangvall»

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserbrev. Det gjenspeiler innsenders mening saken.

Som medlem av ATP-utvalget har jeg en rekke ganger prøvd å få AKT sjefen i tale rundt problemene med busstilbudet på Tangvall, og trøbbel med at bussene fra resten av Søgne ikke korresponderer med buss til byen og samme når man skal hjem igjen.

Fikk omsider noen svar som absolutt ikke er tilfredsstillende. De sier de er klar over problemene men at det er vanskelig å få gjort noe med. Nå har de da klart å gjøre den genistreken å endre busstilbudet i Søgne så Vedderheiabussen ikke lenger kjører til byen om morgenen og å legge ned Langenesruta om Vågsbygd.

Dette har nå resultert i enda mer kaos på Tangvall om morgenen. De tre bussene som kjører fra Tangvall til byen klokken 7.15,7.21 og 7.25 er jo nå så fulle at skolelever blir stående igjen på perrongen og hvis man prøver å komme seg på. På Monan så kan man bli stående lenge, for der kjører de bare forbi. Dette har resultert i at mange skolelever kommer for seint til skolen i byen.

Som representant i nevnte utvalg så blir jeg overasket og undrende over at resterende utvalgsmedlemmer forholder seg tause når det kommer info om omlegging av rutetilbudet i Søgne, for senere å skrike ut i avisen overasket over at tilbudet her i Søgne blir mer og mer utarmet.

Jeg har virkelig prøvd å få gode svar men de uteblir dessverre fra AKT. Det samme kan sies om Mandalsbussen som nå ikke svinger innom Tangvall engang lenger. Bussene må jo kjøre der folk bor og i det minste korrespondere så man kommer seg dit man skal. Hvis de vil ha folk til å ta bussen så må det jo også faktisk være nok busser i de tidsrommene folk trenger den mest. Jeg vil fortsette å arbeide for å forbedre busstilbudet i utkantstrøkene av Kristiansand hvis jeg blir valgt inn i bystyret 11. september.

Tom Jørgensen - FrP.

Powered by Labrador CMS