Ivar Aasheim fra Murisør er prosjektleder for Vaglen båthavn,

Bryggene på plass

Publisert

Tirsdag kom den siste av de to bryggene på plass i den nye Vaglen båthavn i Søgne. Det er selskapet Vaglen båthavn AS som bygger ut ny småbåthavn etter at Bystyret i Kristiansand i mars 2023 vedtok detaljreguleringplan for en ny båthavn hvor det legges til rette for inntil 200 nye båtplasser.

– Vi startet arbeidet i terrenget i januar og jobber mot å ha ferdige båtplasser tilgjengelig i løpet av mai, sier prosjektleder Ivar Aasheim fra Murisør til N247.

Han forteller videre at når de to bryggene på henholdsvis 140 og 152 meter nå er på plass, skal arbeidet med å montere utriggere starte opp i løpet av få dager. Samtidig pågår også støpning av fundamenter til brygge som skal anlegges langs land.

Ikke bare tiltak i sjø

Veien sydover fra Vaglen oppgraderes, og det bygges ny parkeringsplass øst for veien.

I tillegg til arbeidene i sjø pågår også et omfattende arbeid på land der flere tiltak skal på plass som en følge av etablering av ny båthavn.

– Det etableres en ny vei fra krysset på Vaglen til bakketoppen etter avkjørsel til den allerede etablerte båthavnen syd for den nye. På samme strekning bygges det også gang- og sykkelvei og det skal monteres veilys på strekningen. Øst for veien bygges ny parkeringsplass. Her skal det komme ladeplasser for elbiler og vi forsterker energiforsyningen til området og setter inn en ny trafo, utdyper Aasheim.

Har startet salg

Utbygger Vaglen båthavn AS er eid av Murisør, og det skal etter planen skal tilbys ferdige båtplasser i løpet av mai i år

Salg av plassene startet tidlig i 2024. Det skal til nå være solgt 20 båtplasser, og det jobbes med flere interessenter ifølge Cato Hersvik-Olsen i Mur i Sør.

– Dette er en brygge med veldig god kvalitet levert av Vik Ørsta. Vi gleder oss til å kunne vise den frem når alt er ferdig, sier Hersvik-Olsen til N247.

Bryggene i Vaglen båthavn er på plass.
Powered by Labrador CMS