- Ville ikke gjort dette et annet sted

Publisert Sist oppdatert

Etter nær tre år med planlegging presenterte utbyggerne av Tangvall Arena onsdag kveld sine planer for representanter fra det lokale næringslivet i Søgne. Rundt 40 interesserte var møtt fram da Tom Arne Aamodt og prosjektleder Jarl Sindland ønsket velkommen på Tangvall bibliotek.
Hele prosjektet er delt i to byggetrinn, og arbeidet med trinn en som består av deler av parkeringskjelleren med plass til 350 biler pluss del av av kjøpesenteret, to etasjer med kontorarealer og to av i alt fire boligenheter, begynner allerede i løpet av en måneds tid. Trolig vil total byggetid før begge trinn er ferdig utbygget strekke seg over bortimot fem år. 
- Vi vil skape et supermoderne kjøpesenter med åpne og lyse rom, og for å få til en ideell løsning har vi sett mye på hvordan dette er gjort med stor suksess ved andre sentere. For å skape et senter med liv ønsker vi aktiviteter ut over kun ordinære butikker. Mat og drikke vil være sentralt, men vi ser også på andre alternativer. 
Mange nye arbeidsplasser
- Med 100 til 150 kontorarbeidsplasser, alt etter hvilken størrelse leietakerne har behov for, vil dette sammen med nye arbeidsplasser og elever ved en ny videregående skole, skape nye muligheter som vi tror er avgjørende for at Tangvall vil lykkes i fremtiden, fortalte Sindland (bildet) til de fremmøtte. 
Frem til nå har mye av planleggingen dreier seg om parkeringsarealene og næringsdelen av komplekset. Det skal bygges to nedkjøringer til parkeringskjelleren. Den ene vil komme ved krysset mellom bygget til Søgne og Greipstad sparebank og Modus, den andre ved den nye kollektivterminalen. 
- Større enn torvet i byen
- Vi sjekket bredden på nedkjøringen til parkeringskjelleren på torvet i byen. Den er seks meter. Da bygger vi 6,5 kom det kjapt fra Tom, sa Sindland om parkeringskjelleren som blir stor nok til å dekke behov for leiligheter, kontor, og handlende på Tangvall. 
- Så langt er ingen kontrakter med kjøpere eller leietaker signert, men jeg har så stor tro på dette at vi går i gang nå, fortalte Aamodt. 
Med et bedre utvalg av butikker på Tangvall mener utbyggerne at dette både kan stoppe handelslekkasjen fra Søgne og også trekke handlende fra andre bydeler. Et bedre aktivitetstilbud kan også være med på at turister og ikke minst brukerne av alle fritidseiendommene legger mer av sine innkjøp til Søgne.  
- Plass til store og små
Uten å lette for mye på sløret, orienterte utbyggerne om at det allerede har vært dialog med kjedebutikker som kan tenkes å etablere seg, men la stor vekt på at eksisterende næringsdrivende vil bli prioritert om fremdrift og muligheter som åpner seg. 
- Vi skal kunne tilby lokaler til alle, store og små, fortsatte Aamodt selv om han per nå ikke ville gå inn på hvilke betingelser som kan tilbys interessenter. 
- Erfaringene vi hører om fra andre sentere er at vi ikke lykkes uten et rikt innslag av lokale drivere, fortalte Aamodt (bildet) og la til at det fremdeles gjenstår flere forhold å avklare, men bygging blir det, og arbeidet starter om kort tid. 
- Spenstig gjort
Reaksjonene fra de lokale næringsdrivende under og etter møtet var i alle hovedsak positive. Selv om ingen der og da gav klart uttrykk for et ønske om å flytte inn i senteret når det åpner, dukket tanker om varighet av nåværende leiekontrakter opp i samtalene de næringsdrivende imellom. 
Flere gav også støtte til utbyggernes syn om at et nytt senter vil være en magnet også for butikkene som forblir utenfor dette. Hos enkelte var det også tanker om at etablering på innsiden av det nye senteret kan gi et fortrinn fremfor eventuelle konkurrenter som tenker i samme baner.
- Spenstig gjort av utbygger, ble kommentert fra flere av de fremmøtte, og Aamodt tilkjennegav også at han nok ikke ville gjort denne satsingen et annet sted enn på Tangvall.   
Bildet under: De fire boligenhetene bindes sammen to og to av kjøpesenteret i de to nederste etasjene. Broer vil forbinde de to senteravdelingene og det samme blir tilfelle med kontoretasjene. (Illustrasjon: Tangvall Arena/Folk)
Rundt 40 interesserte fra lokalt næringsliv var til stede i biblioteket på Tangvall onsdag for å høre utbyggerne fortelle om Tangvall Arena. (Foto: Jon Aamodt)
Nordre nedkjørsel til den store parkeringskjelleren som skal bygges. (Foto: Folk/Tangvall Arena)
Powered by Labrador CMS