Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

NAV utbetalte 32,9 milliarder kroner i Agder i 2022

Publisert

- I 2022 betalte NAV ut 90 millioner kroner hver dag til personer bosatt i Agder. Alderspensjon utgjorde 46 prosent av beløpet, mens 26 prosent av utbetalingene var til uføretrygd, skriver etaten i en pressemelding tirsdag.

Gjennom 2022 utbetalte NAV nesten 32,9 kroner til personer bosatt i Agder.

Dette tilsvarer:

  • 90 millioner per dag
  • 3,8 millioner per time
  • 62.500 kroner per minutt
  • 1.043 kroner per sekund

Utbetalingene fra NAV i Agder økte med 4 prosent fra 2021. Av de største stønadene hadde arbeidsavklaringspenger den største prosentmessige økningen med 9 prosent, etterfulgt av sykepenger med 7 prosent. Stønaden som øker mest i kroner er alderspensjon med 903 millioner mer utbetalt i 2022 enn foregående år. Til sammen ble det utbetalt 15,3 milliarder kroner i alderspensjon i fylket i fjor.

-Som ventet ser vi en betydelig reduksjon i utbetalingen av dagpenger, siden arbeidsledigheten har blitt redusert etter årene med nedstengninger på grunn av pandemien, sier direktør Øyvind Vedal i NAV Agder.

Redusert

Utbetalingene til dagpenger i Agder ble redusert med 54 prosent fra 2021 til 2022. Dette var den største prosentmessige reduksjonen i en NAV-ytelse i fylket for 2022. Totalt fikk innbyggere i Agder utbetalt 521 millioner kroner i dagpenger gjennom fjoråret. Til sammenligning ble det utbetalt 534 millioner i dagpenger i 2019 før koronapandemien. Utbetaling av kontantstøtte og stønad til enslige er også redusert fra 2021 til 2022. Dette skyldes at færre har mottatt disse ytelsene.

54 % av Agders befolkning fikk utbetalt stønader fra NAV i 2021. Tilsvarende tall for 2021 var på 56 % og 58 % i 2020.

- Som ventet ser vi en betydelig reduksjon i utbetalingen av dagpenger, siden arbeidsledigheten har blitt redusert etter årene med nedstengninger på grunn av pandemien. Samtidig øker utbetalingene samlet. Dette skyldes i stor grad økningen av antall mottakere av pensjon og uføretrygd, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

Powered by Labrador CMS