Monsøya i Ny-Hellesund.

Vil etablere branngater i Ny-Hellesund

Publisert

Branngater i Ny Hellesund– Rambøll Norge AS har utarbeidet brannsikringsplan for Ny Hellesund for vern av den tette trehusbebyggelsen og kulturmiljøet i øygruppen.

Kommunen har tatt initiativ til å få utarbeidet branngater, det vil si rydding av vegetasjon i strategiske områder for å hindre spredning av eventuelle skogbranner til det fredete kulturmiljøet, skriver kommunen i en artikkel på egne hjemmesider nylig.

I følge artikkelen har selskapet har på oppdrag av kommunen utarbeidet en plan for branngater som del av arbeidet med å forebygge brannspredning i den tette trehusbebyggelsen. Skogbrannfaren er større i dag enn for bare få år siden på grunn av gjengroing. Kommunen arbeider også med å få installert et branndeteksjonsanlegg av samme type som det i Posebyen, der huseiere kan få installert brannalarmer tilknyttet vaktsentral på fordelaktige vilkår.

– Ett av tiltakene for å redusere brannfaren i utmarka er å etablere branngater for å beskytte den fredede bebyggelsen i uthavna, står det videre.

Her kan du lese hele artikkelen.

Powered by Labrador CMS