Nytt skolesenter reiser seg

Publisert

To store idrettshaller og et nytt stort skolebygg er allerede reist på tomta som skal bli til det nye skolesenteret på Tangvall. I disse dager starter også arbeidet over bakken med det som skal bli bygningen til den nye videregående skolen. Allerede i oktober 2020 ble de første bygningene revet for å gi plass til nye moderne konstruksjoner. 
Håndverksbygningen, den østligste delen av Tangvall skole, er nettopp lagt i grus, og om få dager jevnes også det tidligere klubbhuset til Søgne IL og Søgne FK med jorden. 
Under tak i sommer
- Resten av den gamle skolen, det som nå står igjen og brukes i undervisningen, skal brukes fram til jul 2022. Da følger en høyst effektiv flytteperiode slik at ungdomsskolen kan ta i bruk nye lokaler når de kommer på skolen igjen i januar 2023, sier prosjektleder for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune, Eivind Eikeland til N247. 
De to nye bygningene som allerede rager høyt på Tangvall skal etter planen være under tak denne sommeren. Bygningen nærmest E39 består av to store idrettshaller, bygget inntil hverandre og med flere felles fasiliteter. Mot sentrum kommer den store flerbrukshallen med tribuner, og vegg i vegg med denne bygges det som kalles basishall, som i praksis er Søgnes nye turnhall. 
Også bygget midt på tomta skal stå under tak denne sommeren. Det er dette bygget som skal gi plass til ungdomsskolen og i tillegg inneholde funksjoner som er felles for de to skolene. Bygget blir i to etasjer med noen tekniske installasjoner oppå disse. 
Fire etasjer innen september
I sør, mot Rådhusveien er fundamentene til den videregående skolen støpt, og akkurat i disse dager starter arbeidene over bakken. 
- I september skal vi være oppe med betongkonstruksjonene for de fire etasjene i dette bygget, forklarer Geir Hille, prosjektleder for entreprenøren BRG
Artikkelen fortsetter under bildet.
De to prosjektlederne forteller at byggingen er i rute og om et godt samarbeide etter at BRG i 2019 ble tildelt kontrakten som førte partene over i samspillsfasen fram mot byggestart høsten 2020. (Foto: Jon Aamodt).
Utfordring med materialvalg
Miljøaspektet har vært i fokus da det nye skolesenteret var under planlegging og når det nå er under bygging. 
- Prosjektet har en såkalt ZEB-ambisjon (Zero Emission Building) der driften av bygget når det er i bruk og 20 prosent av CO2- utslippet fra materialene i bygget  skal kompenseres for med strømproduksjon fra solcellepaneler.  Ved det ferdige skolesenteret skal det produseres cirka 800.000 kWt i året, forklarer Hille. 

Bruk av tre i konstruksjoner og som kledning er også valgt blant annet av miljøhensyn, tilføyer han.
Artikkelen fortsetter under bildet.
Transport av store trekonstruksjoner til byggeplassen har i perioder vært svært synlige, ikke minst for bilister på veiene rundt byggeplassen når bygningsdeler på opp til 28 meters lengde har blitt transportert. (Foto: Jon Aamodt).
Nå har entreprenøren fått en uventet utfordring etter at usikkerhet rundt brannklassifisering av den påtenkte Royalimpregnerte kledningen har kommet i fokus. 
- Vi har ikke tid til å vente på nye godkjenninger og må se på alternativer når vi skal ha trekledning på yttervegger, sier Eikeland. 
Han er også tilfreds med at det nå er kommet en løsning i forholdet til Søgne FK og at det gamle klubbhuset nå kan rives. 
- Vi setter pris på at dette nå er et landet kapittel og at BRG kan få dette rommet som de har ventet på, tilføyer Eikeland. 
- Mange aktører
Store deler av Tangvall er preget av flere samtidige prosjekter som både hver for seg, og ikke minst samlet, påvirker fremkommeligheten i området. I tillegg til de to store byggeplassene, skolesenteret på Tangvall og Tangvall Arena, som ligger «vegg i vegg» utfører Kristiansand kommune et større infrastrukturprosjekt innen vann og avløp. Det pågår derfor mye graveaktivitet også utenfor de to store byggeplassene. 
- Dette er forhold vi må være våkne for hele tiden. På byggeplassen er vi hele tiden avhengig av å få transport inn. Når veiene rundt oss i tur og orden graves opp og gjøres ufremkommelige, må vi hele tiden være i dialog med øvrige aktører og være sikre på at vi har transportveier ut og inn av byggeområdet, sier Hille. 
Sist oppdatert 20.04.2021 klokken 10:13 av Jon Aamodt
Idrettens tidligere klubbhus ligger inneklemt til mellom nye skole- og idrettsbygg og vil om få dager jevnes med jorden. (Foto: Jon Aamodt)
Skisse som viser de ulike delene av et nytt skolesenter på Tangvall. (Foto: Filter /arkitekter- BRG)
Powered by Labrador CMS