Vil utsette avgjørelse om Rosseland skole, igjen

Publisert

Kommunedirektøren i Kristiansand forslår i en sak til oppvekstutvalgets møte i august å utsette en fullstendig skolebehovsplan til behandling av økonomiplan for perioden 2025-2028. Forslaget kommer etter at bystyret med 61 mot ti stemmer i juni vedtok at en slik plan ikke skal utsettes men iverksettes i inneværende år i forkant av behandlingen av økonomiplan for 2024-2027.

I samme sak forslår kommunedirektøren at det ved rullering av økonomiplan 2024-2027 legges frem en oversikt over oppgraderingsbehov og en prioriteringsrekkefølge for oppgradering av skolene i Kristiansand. I tillegg skal det fremmes en egen sak som gjelder Øvre Slettheia.

Utsetter Rosseland igjen

Formannskapet ga i april 2022 sin tilslutning til kommunedirektørens forslag til mandat for utredning av skole- og barnehagestruktur i nedre del av Songdalen.

Kommunens administrasjon sa i oktober 2022 til N247 at den da pågående utredningen var forventet å bli levert til kommunen mot slutten av året og kunne komme på høring tidlig i 2023.

I saksdokumentene til oppvekstutvalgets møte 22. august 2023 skriver kommunaldirektøren at det er foretatt et utredningsarbeid av alternativer knyttet til Rosseland skole. Utredningen var tenkt å inngå i en skolebehovsplan som vurderte mulige strukturendringer i alle områder i kommunen.

– Ikke forsvarlig

– Kommunedirektøren vurderer dette fortsatt som mest hensiktsmessig. I motsetning til Øvre Slettheia, foreligger det etter administrasjonens vurdering ikke et akutt tidsmoment å avklare Rosseland før 2025, konkluderer kommunedirektøren.

Som begrunnelse for utsettelsen angir kommunedirektøren at tidsrammen ikke er gjennomførbar innenfor kravene kommuneloven setter til forsvarlig utredning.

Les også:

.

Powered by Labrador CMS