Følg bystyremøtet direkte fra klokken 17.00 onsdag

Publisert Sist oppdatert
Bystyremøtet ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).
Bystyremøtet ledes av ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).

Bystyret samles til bystyremøte i bystyresalen i Kristiansand onsdag klokken 16.00. Møtet kan følges direkte på N247 via kommunens strømmetjeneste. Blant sakene står hele 15 interpellasjoner fra bystyrerepresentantene på agendaen. Sendingen starter klokken 17.00.

Programmet for møtet er:

 • Klokken 16.00 – 16.45: Da krigen kom til Kristiansand 9. april 1940 og Odderøyas betydning ved Inger Johanne og Knut A. Mæsel
 • Klokken 17.00 Opprop
 • Klokken 17.05-17.10 Kulturinnslag
 • Klokken 17.10 Saksbehandling
 • Cirka klokken 18.30-19.00 Pause
 • Klokken 19.00 – 22.00 Saksbehandling

Saker til behandling er:

 • Godkjenning av protokoll fra bystyrets møte 22.03.2023
 • Søknad om fritak fra Bjørg Halkinrud (UAVH.)
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra repr. Jorunn Aaselle Olsen (PP)
 • Valg av representanter i forbindelse med fritak for repr. Jorunn Aaselle Olsen (PP)
 • Søknad om fritak fra politiske verv fra Kristin Knutsen (MDG)
 • Valg av representanter i forbindelse med fritak for repr. Kristin Knutsen (MDG)
 • Vedr. krav om lovlighetskontroll av bystyrevedtak
 • Eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon i Vest-Agder-museet IKS
 • Forslag om endring av vedtekter i Cultiva – Kristiansand kommunes energiverksstiftelse
 • Vurdering av OPS som modell for nytt omsorgssenter i 2029
 • Opprettelse av Offentlig Fellesinnkjøp på Agder IKS
 • Søknad om tilskudd til internasjonal sandvolleyball-turnering
 • 196E Gimlekollen III – endring av reguleringsplan – prinsippavklaring angående ny høring vedrørende takform
 • KS Valgløfte 2023
 • Årsregnskap Kristiansand Havn KF 2022
 • Årsmelding - Kristiansand Havn KF 2022
 • Kontrollutvalgets årsmelding 2022
 • Interpellasjon fra repr. Reidar Heivoll, SP, om "Fastpriskontrakter til bedriftskunder"
 • Interpellasjon fra repr. Tore Heidenreich, KRF, om "Sentrumsbråk"
 • Interpellasjon fra repr. Viggo Lütcherath, KRF, om "Interpellasjon til ordføreren: Kan vi gjøre mere for å redusere antall uønskede svangerskap?"
 • Interpellasjon fra repr. Alf Albert, ND, om "Kostbar kommunal drift"
 • Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, ND, om "Behovet for økte økonomiske rammer til helse og mestring"
 • Interpellasjon fra repr. Kasper B. Espeland, Rødt, om "NorthConnect".
 • Interpellasjon fra repr. Andreas Landmark, SV, om Flagging med det Palestinske flagg
 • Interpellasjon fra repr. Ivar Bergundhaugen, V, om "Nedre aldersgrense for ledsagerbevis bør fjernes".
 • Interpellasjon fra repr. Ole Magne Omdal, SP, om "Kompetansesenter for urbant landbruk"
 • Interpellasjon fra repr. Stian Storbukås, FRP, om "Vold i skolen"
 • Interpellasjon fra repr. Amalie Gunnufsen, H, om «Issalg i Bertes»
 • Interpellasjon fra representant Tore Smeplass, KRF, om "Endret tilskuddsordningene for bruker- og pårørendeorganisasjoner"
 • Interpellasjon fra Christian Eikeland, FP, om "Behov for riktig informasjon fra ordførerens kontor"
 • Interpellasjon fra repr. Christine Alveberg, V, om "Kroodden"
 • Interpellasjon fra repr. Mali S. Tronsmoen, SV, om "Kommunens boligsosiale arbeid"
Powered by Labrador CMS