119 øre torsdag

Publisert Sist oppdatert

Fredag synker døgnprisen på strøm ytterligere noen øre. Snittprisen blir 119 øre per kWh i sørvest, uten avgifter, nettleie, påslag og strømstøtte.

I vest blir prisen 102 øre per kWh og i nord 74 øre.

Torsdag synker døgnprisen noen øre fra 153 til 133 øre per kWh. Onsdag var strømprisen lik i hele landet, torsdag blir ikke slik. I nord skal kundene betale 91 øre mens Midt-Norge betaler 115 øre per kWh.

Alle priser er nettopris for strøm uten avgifter, påslag, strømstøtte og nettleie.

Onsdag blir døgnprisen per kWh lik i hele landet.  153 øre er snittprisen med en topp mellom klokken 17 og 18 med 203 øre. 

Som mandag får prisområdene i sørvest tirsdag de «billigste» strømprisene i landet. Døgnprisen blir 137 øre i områdene Bergen, Stavanger og Kristiansand, mens døgnprisen i Oslo, Trondheim og Molde blir 186 øre før avgifter, nettleie og påslag. I nord blir døgnprisen 177 øre.

Maksprisen i sørvest blir 176 øre klokken mellom klokken 18 og 19, mens den i resten av landet blir 387 øre per kWh.

Mandag blir nettoprisen på strøm dyrere i nord enn i sørvest. Døgnprisen i NO2 (sør) blir 133 øre per kWh, i nord 176 øre. I øst blir det også dyrere enn i sør med en døgnpris på 163 øre.

Maksimumsprisene er også betydelig hyere enn i prisområdet Kristiansand og Bergen som får en makspris på 157 øre, mens resten av landet får en makspris på 305 øre mellom klokken 16 og 17 mandag.

Søndag faller døgnprisen på strøm til 122 øre i sørvest. Maksprisen blir 153 øre mellom 18 og 19 og minimumsprisen 103 øre mellom 6 og 7 søndag morgen. I nord blir døgnprisen like over én krone. 

I tillegg kommer nettleie, avgifter og påslag i sør, i nord belastes ikke kundene for merverdiavgift.

Lørdag blir snittprisen per kWh 134 øre i sør. I Trondheim og Molde 97 øre og i nord 90 øre. Prisene er uten avgifter, nettleie og påslag. 

Fredag synker døgnprisen per kWh med 16 øre i sør. I nord stiger prisen ytterliggere og blir 90,7 øre per kWh. Maksprisen i sør blir 261 øre og 104 øre i nord.

Alle priser er uten avgifter, påslag og nettleie.

304 øre mellom klokken 17.00 og 18.00 vil nettoprisen på strøm bli i sør torsdag, noe som er årets høyeste pristime. Strømstøtten tar imidlertid 90 prosent av kostnaden over 70 øre per kWh, men nettleie, avgifter og påslag kommer i tillegg.

Snittprisen blir 193 øre per kWh i sør, i Trondheim og 88 øre og det samme i nord.

Onsdag fortsetter strømmen å bli dyrere. I to timer mellom klokken 17.00 og 19.00 koster strømmen netto 291 øre per kWh, mens døgnprisen blir 163 øre. 

I nord vil strømprisen bli mellom 48 og 44 øre.

Tirsdag var den dryeste strømdagen på ni måneder. I to timer fra klokken 17 til 19 blir nettoprisen per kWh over to kroner. Det før avgifter, nettleie og påslag er lagt til. Heller ikke strømstøtten er medregnet i Nord Pools beregninger.

Snittprisen i sør blir på 141 øre, i Trondhjem og Molde 50.5 øre og i nord 29,7 øre.

Søndag blir nettoprisen per kWh 132 øre i sør uten avgifter, nettleie og påslag. I nord skal kundene betale 71 øre per kWh.

Ingen «helgepris» lørdag, og fra fredag stiger strømprisen til over én krone netto. 109 øre per kWh må prisområdene i sør ut med, mens moldenserne skal betale 55 øre. I nord blir kilowattprisen 36 øre lørdag i snitt.

Maksprisen lørdag i sør blir 145 øre mellom klokken 10.00 og 19.00, mens minimumsprisen blir 84, 8 øre mellom mellom klokken 04.00 og 05.00.

Fredag koster nettoprisen per kWh 23 øre i snitt i det nordligste prisområdet. I sør 82 øre. I Bergen og Molde er døgnprisen 40 øre per kWh.

Torsdag faller prisene ytterligere noen øre i sør til 71,7 øre per kWh netto. I nord er strømprisen igjen betydelig lavere enn i nord og blir 32 øre per kWh. Kundene belastes heller ikke med merverdiavgift i de nordligste prisområdene.

Mandag steg strømprisene i hele landet rundt 60 prosent i forhold til søndag. Tirsdag steg strømprisen ytterligere og snittprisen havnet på 140 øre per kWh pluss avgifter, nettleie og påslag. I nord lå prisene noen få øre under prisene i sør.

Onsdag betaler kundene i sør 96 øre per kWh netto, i nord 27 øre. 

Tirsdagens strømpris ble den høyeste i landet på rundt ni måneder.

Søndag fortsetter den like snittprisen i hele landet og lander på rundt 76 øre per kWh uten avgifter, nettleie og påslag.

Lørdag faller strømprisen rundt 36 øre per kWh netto. Døgnprisen blir 104 øre uten avgifter, nettleie og påslag. Også lørdag er strømprisen lik i hele landet.

Også fredag blir døgnprisen per kWh lik over hele landet. I alle prisområdene vil prisen på strøm bli cirka 136 øre uten avgifter, nettleie og påslag.

Torsdag stiger strømprisen i hele landet og det blir faktisk lik døgnpris i alle prisområdene, også i nord.

Døgnprisen blir 136 øre per kWh før avgifter, nettleie og påslag skal legges til. Maksimumsprisen blir 214 øre torsdag ettermiddag.

Onsdag blir døgnprisen i nord høyere enn i sørvest netto. I sørvest koster strømmen i snitt 119 øre, mens døgnprisen i nord blir 121 øre. Snittprisen er uten avgifter, nettleie og påslag. I nord, Nordland, Troms og Finmark belastes ikke kundene med merverdiavgift.

Tirsdag koster snittprisen i på strøm 88 øre per kWh i sørvest. I tillegg kommer nettleie, avgifter og påslag.

I nord stiger prisen og blir 78 øre per kWh.

Mandag blir netto strømpris i sørvest én krone per kWh. I tillegg kommer nettleie, avgifter og påslag.

I nord stiger prisene til 60 øre per kWh netto. 

Søndag blir døgnprisen for strøm lik lørdagens i de sørvestlige prisområdene med 108 øre per kWh netto.

I nord stiger prisen noe, men er likevel relativt lav med 35 øre per kWh netto.

Det er første gang siden helgen 15.–16. april at prisene har vært så høye i helgen, skriver Europower på sine hjemmesider lørdag.

– Privatkunder og andre som har strømstøtte, slipper billigere unna. Personkunder må maksimalt betale 78,4 øre/kWh pluss moms for selve strømmen søndag. Staten tar resten av regningen, står det videre.

Ofte har strømprisene i helgene ligget lavt, det grunnet mindre strømforbruk i industrien. Denne helgen ser det ikke slik ut, og forskjellene i prisene mellom landsdelene fortsetter.

Lørdag koster døgnprisen i sørvest 108 øre per kWh, uten merverdiavgift, nettleie og påslag. Det er en økning på 8 øre fra fredag. I det nordlige prisområdet synker prisen et par øre og abonnentene skal betale 30,2 øre per kWh netto. I de nordligste prisområdene betaler ikke kundene merverdiavgift.

Fredag blir strømprisen per kWh i sør 91,6 øre uten avgifter, påslag og nettleie. I nord vil strømmen koste 32,8 øre per kWh, nesten tre ganger billigere enn i sør.

Torsdag stiger strømprisen i sør og daler i nord. I sør (NO2) koster kilowattimen 1 krone netto, i de tre prisområdene i nord, 45,5 øre uten at avgifter, nettleie og påslag er medregnet. Dette er snittprisen gjennom døgnet.

I den siste perioden har prisene mellom landsdelen ligget mye nærmere hverandre, men i morgen øker forskjellene igjen. 

Onsdag synker snittprisen med 20 øre i sør. Prisen blir 90,2 øre per kWh uten avgifter og nettleie. I nord blir strømprisen gjennom døgnet i snitt 77,4 øre.

Tirsdag stiger strømprisen ytterligere. Døgnprisen blir 110 øre netto i de tre prisområdene i sør. I nord litt lavere, men likevel høyt etter «normalen» og blir 98,7 øre. Det er ny rekord for de områdene siden 11. mars i år.

I prisene er ikke merverdiavgift, avgifter, nettleie og påslag beregnet.

I følge Europower er det full eksport fra sør til utlandet tirsdag.

Mandag stiger strømprisene markant. Snittprisen blir 86,9 øre uten moms, avgifter og nettleie i sør. I nord blir døgnprisen i overkant av 75 øre og maksimumsprisen blir 1,73 kroner i hele landet mellom klokken 18.00 og 19.00. 

Det betyr at hele landet får strømstøtte mandag.  På strømregningen for vanlige folk i hele landet blir prisen i denne timen litt over 80 øre/kWh, pluss moms, nettleie og avgifter, skriver Europower på sine nettsider søndag.

Søndag stiger strømprisen i sør til 57,7 øre netto per kWh i snitt. I nord stiger også strømprisen til 29,7 øre fra 13 øre lørdag.

I prisene er ikke avgifter, nettleie og påslag medregnet.

Fredag falt døgnprisen på strøm til 57,6 øre per kWh netto. Lørdag synker prisene til en døgnpris på 44 øre per kWh, uten at avgifter, nettleie og påslag er beregnet. Denne prisen gjelder for alle prisområdene i sør. 

I de nordligste prisområdene blir døgnprisen 13 øre per kWh. 

Torsdag faller strømprisen noen ører igjen. Snittprisen i de tre prisområdene i sør  blir 66,1 øre netto per kWh. 

Også i de tre prisområdene i nord blir prisene like og kundene må betale 34,6 øre per kWh i snitt. 

Onsdag synker døgnprisen til 75,4 øre per kWh. Det er 36,6 øre mindre enn dagens strømpris. Nordover skal Trondheim og Molde betale i overkant av 30 øre, mens kundene i Troms og Finnmark får en døgnpris på 21,4 øre netto.

Powered by Labrador CMS