31,7 øre i sør. Nær null i resten av landet

Publisert Sist oppdatert

 Lørdag må prisområdene i nord ut med 3,2 øre netto for en kilowattime. No2 (sør) har en døgnpris på 31,7 øre. Det uten avgifter, nettleie og påslag. 

I Bergen og Oslo kryper strømprisen over null og havner på 1,7 øre per kWh.

Fredag stiger strømprisen i sør. Bergen og Oslo får fremdeles minuspriser, I sør vil kilowattimen koste 23,8 øre uten avgifter, nettleie og påslag. 

I naboprisområdene Bergen og Oslo blir prisen minus 1,1 øre, mens i nord vil strømmen koste nærmere 2 øre per kWh.

Torsdag stiger strømprisen over nullpunktet, men ikke veldig mye. Døgnprisen blir 15,2 øre per kWh i sør, mens Bergen og Oslo får priser like under null.

I nord koster kilowattprisen like over null torsdag. I prisene er det ikke tatt hensyn til nettleie, påslag og avgifter.

Onsdag får sør (NO2) en ny dag med negative strømpriser. Døgnprisen blir minus 1,4 øre per kWh, uten at avgifter, nettleie og påslag er beregnet i følge strømbørsen Nord Pool.

Våre naboprisområder, Bergen og Oslo får en døgnpris på minus 5,3 øre.

I nord må de tre prisområdene ut med 2,1 øre per kWh.

– Prisområde Kristiansand (NO2) hadde 8. august en døgnpris på -3,9 øre/kWh. Så morgendagens pris på minus 1,5 øre/kWh er ikke rekord. Det er imidlertid første gang det har vært minuspriser to døgn på rad i NO2, skriver Europower tirsdag ettermiddag..

Som Europower skrev i går, er det altså skikkelig høstvær som gjør at strømprisen faller. Det gjør den i hele Europa.

Tirsdag faller strømprisene til under null, også i sør. Døgnprisen blir minus 1,2 øre og det er kun i åtte timer strømprisen er like over null. Nettleie, avgifter og påslag er ikke beregnet.

I våre to naboprisområder blir den negative døgnprisen 3,65 øre , mens i nord vil strømprisen per kWh ligge på 0,6 øre.

I følge Europower skyldes de lave strømprisene i sør all nedbøren som er kommet og skal komme.

– I tillegg er vinden på kontinentet, særlig i Tyskland, mye høyere tirsdag. Denne vinden er med på å presse ned prisene i NO2. Samtidig får de fortsatt mye import fra prisområdene NO1 (Oslo) som fortsatt sliter med å bli kvitt vannet, skriver strømanalyseselskapet.

Mandag faller døgnprisen (snitt) i sør til 26,5 øre per kWh. Maksprisen blir 61,5 øre i tidsrommet 20-21, mens minimumsprisen blir 9,9 øre mellom 03 og 04.

I de andre fire prisområdene blir døgnprisen i følge strømbørsen Nord Pool 18,8 øre i Bergen og Oslo, og 12,5 øre i nord. Avgifter, nettleie og påslag er ikke medregnet.

Søndag får prisområdene i Bergen og Oslo en ny dag med negative strømpriser med minus 1,2 øre. I sør må kundene betale 64 øre per kWh i snitt, og i nord 12 øre.

I følge Europower har dette vært den billigste strømuken i Bergen og Oslo siden uke 47 i 2020, året prisene var eksepsjonelt lave. Det er nå 20 uker siden NO2-området (sør) hadde helt likt prisnivå med Oslo og Bergen.

Lørdag blir nok en dag med store forskjeller i strømprisen i landet. Mens strømkundene i sør må ut med 74,6 øre per kWh i snitt, får kunder i Oslo og Bergen en strømpris på minus 2,91 øre i snitt.

I nord koster kilowattprisen i snitt 12,6 øre lørdag.

I prisene er ikke avgifter, nettleie og eventuelle påslag medregnet.

I følge Europower er årsaken til forskjellene lørdag at forbindelsen mellom NO1 (Oslo) og SE3 er nemlig tatt ut av drift som følge av planlagt vedlikehold og oppgradering i Kilanda trafostasjon nord for Gøteborg.

– I stedet kjører NO1 full eksport til prisområde Kristiansand (NO2) hele dagen. Det sørligste prisområde i landet har nemlig en mye høyere pris enn sine norske naboer, skriver strømanalytikerne på nettstedet.

Fredag må strømkundene i sør betale 80 øre per kWh strøm. I Bergen og Oslo, 2,3 øre. I nord er prisen fredag 16,2 øre, uten at avgifter, nettleie og eventuelle påslag er medregent.

I følge Europower har gjennomsnittsprisene så langt denne måneden vært lavest i Europa:

Oslo og Bergen 3 øre, Kristiansand 85 øre, Trondheim 16 øre og Tromsø 16 øre per kWh.

Torsdag må strømkundene i sør ut med 82,8 øre per kWh i døgnpris. I strøprisområdene Bergen og Oslo skal kundene betale 3,1 øre mens prisene i nord blir 17,5 øre per kWh.

Dette uten at avgifter, nettleie og påslag er beregnet.

Den store prisforskjellen på strømprisen i landet fortsetter. I Bergen og Oslo koster strømmen i snitt 3,5 øre onsdag. I nord 13,7 øre og i sør (NO2) 83 øre per kWh.

Det er før avgifter nettleie og påslag er beregnet.

Tirsdag er det ingen ting som tyder på at prisforskjellene på strøm endrer seg. I fire av de fem prisområdene blir det til tider minuspriser, mens i sør ligger kilowattprisen fremdeles på over 80 øre.

Oslo og Bergen betaler tirsdag er døgnpris på 3 øre per kWh, sør 87,4 og i nord 10,7 øre. Det uten at avgifter, nettleie og eventuelle påslag er lagt til.

Mandag fortsetter prisforskjellene på strøm mellom sør og resten av landet. Døgnprisen i sør (NO2) blir 84,4 øre per kWh, i vest og øst 4,1 øre og i nord 11,8 øre, uten av avgifter og nettleie er beregnet.

Søndag blir det heller ingen billig strøm i sør (NO2). Døgnprisen i vårt prisområde blir på 73,7 øre per kWh, mens områdene Bergen og Oslo betaler 2,9 øre. I nord vil snittprisen havne på 9,3 øre.

I prisene er ikke diverse avgifter, nettleie og eventuelle påslag medregnet.

Lørdag forsetter prisforskjellene på strøm i landet. NO2 (sør) skal betale 77,4 øre per kWh, mens Oslo og Bergen skal helt ned i 2,92 øre i døgnpris. I nord vil strømprisen ligge på 11,8 øre.

I prisene er ikke diverse avgifter, nettleie og eventuelle påslag medregnet.

Fredag skal prisområdet i sør (NO2) betale 85 øre per kWh, mens områdene i Bergen og Oslo får en kilowattpris på 4,5 øre. I de tre nordligste områdene vil strømmen koste 17 øre.

I prisene er ikke diverse avgifter, nettleie og eventuelle påslag medregnet.

Europower skriver at kraftselskapene gikk med 130 milliarder i overskudd.

– Rekordhøye priser i Sør-Norge gir også en ekstrem rekord for kraftbransjens overskudd: Samlet tjente konsern og produsenter over 130 milliarder kroner, viser strømanalytikernes oversikt.

I følge nettstedet stakk staten av med cirka 80 milliarder i skatt etter at grunnrenteskatten ble innført i september i fjor.

Torsdag blir det heller ingen vesentlige forandringer i prisforskjellene mellom NO2 (sør) og i resten av landet. I naboprisområdene koster kilowattimen 5 øre, mens i sør blir prisen 83,7 øre før diverse avgifter, nettleie og eventuelle påslag.

I nord blir prisen i snitt 19,7 øre per kWh.

Onsdag er det liten eller ingen endring i forskjellene på strømprisene i landet.

I NO2 (sør) er spotprisen 91 øre per kWh, mens Oslo og Bergen skal betale 3,7 øre. I nord vil døgnprisen ligge mellom 15 - 16 øre per kWh. Dette uten at avgifter, nettleie og eventuelle påslag fra strømselskapet er beregnet.

Tirsdag fortsetter forskjellene i strømprisene i landet. Prisområdene Bergen og Oslo betaler ett øre tirsdag per kWh. I NO2 må vi ut med i overkant av 94 øre, i tillegg kommer nettleie og avgifter. I de tre nordligste prisområdene blir prisen per kWh 9 øre.

– De enorme prisforskjellene innad i Sør-Norge fortsetter. NO2 (Kristiansand) kjører full eksport til kontinentet tirsdag, mens NO1 (Oslo) faktisk importerer fra nabolandet, skriver Europower.

Mandag blir prisforskjellen på strøm i Norge enorme. Oslo og Bergen negative spotpriser hele døgnet med minus 1,63 øre per kWh. I sør vil snittprisen ligge på 94,2 øre per kWh uten nettleie avgifter og eventuelle påslag.

I resten av prisområdene blir snittprisen 7,8 øre.

Søndag fortsetter de enorme prisforskjellene på strøm mellom prisområdet i sør (NO2) og resten av landet. I Oslo og Bergen blir gjennomsnittprisen 1,16 øre per kWh, i sør blir snittprisen 72,8 øre før avgifter, nettleie og eventuelle påslag er beregnet.

Det er i overkant av 65 ganger dyrere her i sør, mens de nordlige fylkene må ut med 19,9 øre per kWh i snitt.

I en markedsanalyse fra Statnett fredag står det at det blir lavere priser i sør, fortsatt lavere priser i midt og nord mot 2028.

Hele analysen kan leses her

E24 skriver at Statnett anslår en årlig snittpris i Sør-Norge på rundt en krone kilowattimen i 2023 og 2024, fallende til rundt 80 øre kilowattimen i 2028. Før de siste urolige årene lå norske strømpriser i snitt på 20–40 øre kilowattimen.

Lørdag blir strømprisen i følge strømbørsen Nord Pool nesten 50 ganger dyrere på Sørlandet enn i Oslo og Bergen. Døgnprisen i sør i landet blir 84,2 øre per kWh mens i våre naboprisområder vil den koste 1,7 øre per kWh. Dette uten at avgifter, nettleie og eventuelle påslag er medregnet.

– Årsaken til prisforskjellene er fysiske flaskehalser inn til NO2 som forsterkes om sommeren som følge av økt tilsig og lavere nettkapasitet. Om vinteren er prisforskjellen langt mindre, og som regel motsatt vei med høyest pris i NO1, skriver Europower som refererer til Statnetts markedsanalyse.

I 2028 tror Statnett at årsprisene vil være nesten like.

– Det vil fortsatt være flaskehals inn til NO2 på sommeren, men prisforskjellene vil være langt mindre. I tillegg er prisforskjellen motsatt vei på vinteren høyere, står det i rapporten.

Fredag blir snittprisen for strøm 10 ganger dyrere i sør enn i Oslo og Bergen. Døgnprisen i No2 (sør) blir like under 95 øre, mens våre naboprisområder blir kilowattprisen 9,5 øre. I resten av landet er døgnprisen rundt 35 øre per kWh i følge strømbørsen Nord Pool.

I tallene er ikke nettleie, avgifter og eventuelle påslag medregnet.

Ny strømstøtteordning

Fra fredag blir det timebasert strømstøtte. Timebasert strømstøtte betyr at det ikke blir månedens snittpris på strøm som er gjeldende lenger. Fra 1. september blir hver time tatt med i strømstøtten, slik at forutsigbarheten blir bedre.

Strømstøtten er 90 prosent av en pris på over 70 øre per kWh.

I VG kan du lese mer om den nye ordningen.

Onsdag vil døgnprisen per kWh ligge på én krone netto. I tillegg kommer nettleie, avgifter, mva og eventuelle påslag fra strømleverandørene. I resten av landet skal abonnentene betale en døgnpris på mellom 24 og 32 øre netto.

Tirsdag fortsetter prisgapet på strøm i landet. Døgnprisen i sør (NO2) blir 95 øre, mens resten av landet skal betale mellom 21 og 23 øre per kWh. Det uten at avgifter, merverdiavgift, nettleie og eventuelle påslag er medregnet.

Lørdag skrev N247 om stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen som hadde sett seg lei at forskjellene og sendte et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Aasland om saken. Mandag fikk han svar. Det kan du lese i denne lenken.

Søndag fortsetter strømprisforskjellene mellom NO2 (sør) og resten av landet. Døgnprisen søndag i Agder og Rogaland blir 88,5 øre uten at avgifter, nettleie og eventuelle påslag er lagt til. I de fire andre prisområdene blir døgnprisen stort sett lik med 16,8 øre per kWh.

Lørdag synker strømprisen som vanlig i alle deler av landet, bortsett fra i de sørvestlige (NO2) deler av landet. I flere uker har prisområdet i sørvest hatt mange ganger dyrere strøm, noe som i følge strømanalyseselskaper og politikere skyldes kablene til utlandet som alle går ut fra området.

88 øre

I alle prisområdene unntatt NO2 lørdag ligger døgnprisen per kWh mellom 16 og 19 øre, uten avgifter, nettleie og eventuelle påslag. I sør er døgnprisen 88 øre.

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (FrP) fra Lillesand har sett seg lei av forskjellsbehandlingen og har stilt et skriftlig spørsmål (21. august) til olje- og energiminister Terje Aasland som han nå har fått svar på. Spørsmålet og svaret kan du lese her.

Torsdag kryper spotprisen på strøm over én krone per kWh. Men det gjelder kun prisområdet NO2 i sør. I resten av landet er det fremdeles stabile priser på 20-tallet og holder seg mellom 23 og 27 øre per kWh. Forskjellen er på rundt 445 prosent.

Det er før avgifter, nettleie og eventuelle påslag fra strømselskapet legges til.

Om strømstøtten vil slå inn for NO2 er ikke klart før ved månedsskiftet, men per dato har snittprisen i sør vært 81.84 øre/kWt inkludert moms, noe som betyr at den statlige støtten ikke vil slå inn. Staten dekker 90 prosent dersom spotprisen i gjennomsnitt er over 70 øre per kWh.

Onsdag er differansen 345 prosent. August ser nå ut til å bli den måneden med størst prosentvis prisforskjell internt i Sør-Norge noensinne, skriver Europower på sine nettsider tirsdag.

I NO2 (sør) blir snittprisen onsdag én krone mens våre naboprisområder skal betale en døgnpris på 23 øre per kWh. Dette er spotsprisene fra strømbørsen Nord Pool som ikke tar med seg avgfter, nettleie og eventuelle påslag. I resten av landet ligger døgnprisen omtrent på nivå med Oslo og Bergen.

I følge Europower er det null import fra utlandet onsdag, men til gjengjeld høy eksport. Strømmen blir eksportert fra kablene i NO2 og derav høye priser i sør.

Mandag og tirsdag fortsetter forskjellene i prisområdene i Norge. I sør (NO2) vil spotprisen på strøm være tett på fire ganger høyere enn i resten av landet.

Døgnprisen blir 88,3 øre per kWh, mens døgnprisen i resten av landet havner på like under 23 øre per kWh.

Minimumsprisen blir 76 øre, mens maksprisen 92 øre på formiddagen. Maksprisen i resten av landet blir 25 øre per kWh. I prisene er ikke avgifter, nettleie og eventuelle påslag beregnet.

Tirsdag blir døgnprisen 91 øre, mens resten av landet betaler rundt 23 øre som mandag.

Søndag: Normalt har strømprisene over hele landet var lave i helgene. Slik blir det søndag også, med unntak av prisområdet i sør (NO2).

Søndagens døgnpris blir 76 øre per kWh, mens resten av landet skal betale rundt 19 øre per kWh. Det er fire ganger billigere enn i sør. Prisene er spotpriser, avgifter, nettleie og eventuelle påslag fra strømselskapet er ikke med i beregningene fra Nord Pool.

Det er kjent at det er den store eksporten via sjøkablene i sør som er årsaken til at NO2 ligger prismessig langt over resten av landet.

Lørdag: Etter at nettoprisene på spotprisen har ligget nærme én krone gjennom inneværende uke i sør, halveres strømprisen lørdag. Døgnprisen blir 48 øre per kWh, noe som er 30 øre dyrere enn i resten av landet.

Tidligere i uka har NO2 (sør) betalt opp til fem ganger mer enn resten av landet, så stor forskjell blir det ikke i helgen ser det ut til. Søndagens tall kommer fra strømbørsen Nord Pool midt på dagen lørdag.

I prisene er ikke avgifter, nettleie og eventuelle påslag beregnet.

Torsdag er snittprisen tett på fem ganger så høy i NO2 (sør) enn i resten av landet. Døgnprisen er 92 øre per kWh, mens i resten av landet skal kundene betale mellom 17 og 19 øre før avgifter, nettleie og eventuelle påslag er beregnet.

Minimumsprisen er 80 øre samtidig som de andre prisområdene har en minstepris på 5,7 øre per kWh i følge Nord Pool.

Overfor Fædrelandsvennen kan ikke olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) love en snarlig utjevning.

– Vi kan ikke leve med den store prisforskjellen mellom landsdelene over tid. Jeg forstår frustrasjonen, men mener likevel det ville være dumt å ta politiske grep. Løsningen er å bygge ut mer fornybar energi. Det kanskje aller viktigste for å utjevne prisforskjellene vil være å bygge ut et bedre nett for kraftutveksling mellom landsdelene, sier han til avisen.

Powered by Labrador CMS