Krysset Tangvallveien - Hølleveien. Det er regulert for rundkjøring og undergang for myke trafikanter, men fylkeskommunen har søkt dispensasjon fra rekkefølgekravet og vil etablere midlertidig løsning med trafikklys i krysset.

– Bekymringsfullt å gi dispensasjon som går ut over trafikksikkerheten

Publisert Sist oppdatert

I en detaljreguleringsplan vedtatt i Søgne kommune i 2019 er det regulert inn ny rundkjøring i krysset Hølleveien - Tangvallveien med undergang under Tangvallveien for myke trafikanter. Det har videre vært stilt rekkefølgekrav ved utbygging på Tangvall om ferdigstilling av den samme rundkjøringen. Rekkefølgekravet er knyttet til bygging av det nye skolesenteret og etablering av videregående skole på Tangvall.

Fylkeskommunen har ikke bevilget penger til etablering av rundkjøring, men har søkt Kristiansand kommune om dispensasjon for å etablere midlertidig lysregulering av krysset, en dispensasjon som kommunen har innvilget.

Som nabo til tiltaket har gårdbruker Terje Ø. Pettersen påklaget kommunens dispensasjon, og han reagerer spesielt på at økonomi og manglende bevilgninger til rundkjøring brukes som argument for dispensasjonen.

I klagen peker Pettersen på at fylkeskommunen har akseptert rekkefølgekravet knyttet til bygging av skolen og har vært klar over og hatt god tid til å bevilge midler til gjennomføring av dette. Han viser videre til at fylkeskommunen har som målsetting å være landets ledende med hensyn til trafikksikkerhet.

– Det er bekymringsfullt at kommunen velger å gi dispensasjon fra kravet når dette vil gå ut over trafikksikkerheten for barn og unge, skriver Pettersen i klagen og spør videre om også private utbyggere kan benytte seg av argument som manglende økonomi for å ikke ferdigstille rekkefølgekrav.

– Vi klager derfor på beslutningen til kommunen og regner med støtte fra Statsforvalteren slik at vi får en rundkjøring med undergang for myke trafikanter som vi ble lovet og fylket forpliktet seg til, skriver Pettersen avslutningsvis i sin klage til kommunen.

Tangvallveien munner ut i Hølleveien i dette krysset.

Les også:

Powered by Labrador CMS