I løpet av uka skal den tunge sikringen langs Stauslandsveien fjernes, og kommende uke åpnes for lysregulert toveistrafikk.

– Toveistrafikk fra kommende uke

Publisert

I august 2023 ble vestgående kjørefelt på Stauslandsveien mot Hølleveien stengt for trafikk grunnet arbeid med nye ledninger for vann og avløp. Kjørende har siden dette vært henvist til Søgneveien, forbi Søgne gamle prestegård og Tjomsemoen for å ta seg vestover mot Høllen, Tangvall og andre reisemål.

Det ble den gang antydet stenging av veien i noen måneder, men arbeidet har vist seg å være mer krevende enn først antatt. Nå er det likevel gode nyheter for trafikanter som har ventet på at veien skal åpnes igjen.

– I løpet av uka fjernes den tunge sikringen på strekningen, og det blir satt opp noen mindre sperringer. Fra torsdag i kommende uke blir det igjen toveistrafikk, men lysregulering på deler av strekningen lengst øst, sier Anita Egeland ved Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune til N247.

På den vestligste delen av anleggsområdet gjenstår bare mindre tiltak før veien kan åpnes for trafikk kommende uke.

Videre til Føreid

Egeland legger til at ikke alt arbeidet med vann og avløp i området dermed er ferdig. Det skal fremdeles jobbes videre med oppgradering av rørsystemer øst til Føreidveien og videre på den mindre trafikkerte veien ned på Føreid. Arbeidet her vil i følge ingeniørvesenet ikke i samme grad påvirke trafikken da det her skal graves mindre hull og trekkes rør i eksisterende trase.

– Det forventes å holde på en ukes tid for å komme til Føreidveien og trekke under fylkesveien. Deretter trenger mannskapene tid på rydding. Resterende arbeid vil være langs Føreidveien og vil kun påvirke lokaltrafikken på denne veien, sier Egeland.

Powered by Labrador CMS