Busstoppet i retning mot Tangvall er nesten ferdig fra entreprenør.

Endring av bussholdeplasser langs Hølleveien

Publisert

Etter at Kristiansand kommunes ingeniørvesen flytter sitt arbeid med vann og avløp østover i Stauslandsveien er Agder fylkeskommune i ferd med å ferdigstille sitt prosjekt med bussholdeplassene på Hølleveien ved Dr. Rohdes vei. Oppgraderingen her er en del at et større prosjekt som blant andre inkluderer gang- og sykkelvei langs del av Langenesveien, snuplass for buss nord for Hortemo og oppgradering av busstopp ved Giskedalen og Lonelier.

– Ved busstoppet i retningen mot Tangvall er entreprenøren nesten ferdig med arbeidet sitt. Vi har lagt ett lag asfalt, men på grunn av årstiden vil ikke det siste asfaltlaget bli lagt før til våren. Den siste finpussen og jordkleing vil også bli utført samtidig. Det som har blitt gjort her nå er å oppgradere holdeplassen til å bli universelt utformet, sier byggeleder i fylkeskommunen, Stine Rasmussen til N247.

Legger ned holdeplass

Samtidig som holdeplassen øst for Hølleveien blir oppgradert forsvinner holdeplassen på vestsiden av veien, for trafikanter i retning mot Høllen.

Det blå skiltet som viser busstopp står fremdeles igjen vest for Hølleveien, men busslomma er stengt av og asfalten er allerede fjernet på deler av området.

– Holdeplassen i retning mot Høllen er blitt bestemt lagt ned. Dette er gjort i samråd med AKT og forvaltning hos Agder fylkeskommune. Bakgrunnen for nedleggelsen av denne holdeplassen er at vi ikke klarer å lage et trafikksikkert krysningspunkt. Det er derfor etter en vurdering besluttet at vi stenger og fjerner holdeplassen. Passasjerer må da i stedet benytte andre nærliggende holdeplasser, sier byggelederen.

Aktuelle holdeplasser som kan benyttes for trafikk i retning mot Høllen vil være ved Nygård skole eller ved kryss mot Sangvik, og for rute 42 mot Langenes vil holdeplass ved Grønngjelet være et aktuelt alternativ. 

AKT opplyser på sine nettsider at holdeplassen ved Dr. Rohdes vei i retning mot Høllen ble stengt for bruk fra og med 18 desember.

Powered by Labrador CMS