En gruppe fra Søgne danseklubb var først ute med å underholde statsråd, fylkesordfører, ordfører og resten av publikum under den offisielle åpningen av Søgne skole- og idrettssenter.

«Norges fineste skole» offisielt åpnet

Publisert

Et drøyt halvår etter at elever og idrettsutøvere for første gang tok i bruk Søgne skole- og idrettssenter ble senteret lørdag offisielt innviet lørdag. Det skjedde med kunnskapsminister Tove Brenna (Ap), fylkesordfører Arne Thomassen (H), Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap), de to skolenes rektorer, ansatte, elever og andre interesserte til stede, og med flere flotte innslag av elever ved kulturskolen som også har tilhold i det nye anlegget.

Skole- og idrettssenteret på Tangvall er bygget i samarbeid mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. De tidligste ideer og planer om et kombinert skolesenter dukket imidlertid opp tidlig på 2010-tallet i daværende Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune og ville neppe blitt realisert uten det store engasjementet som ble lagt ned fra lokale politikere med støtte fra lokalt næringsliv.

Godt samarbeid

Ordfører Jan Oddvar Skisland var først ute på den offisielle talerlista og uttrykte stor glede over å være med på åpning av det han karakteriserte som Kristiansands og trolig også Norges flotteste skolesenter.

Han pekte videre på betydningen av å ha ett flott og velfungerende skolesenter i tilknytting til Tangvall hvor det pågår en rivende utvikling. Skisland berømmet også idretten i Søgne og de unike fasiliteter bydelen har fått gjennom idrettssenter som utgjør en viktig del av det samlede senteret.

Ordføreren trakk også frem prosjektet som et godt eksempel på samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner, og blant mange som har vært involvert på viktige nivå gjennom hele prosessen fra planlegging til et ferdig skole- og idrettssenter nevnte Skisland spesielt tidligere ordfører i Søgne, Åse Severinsen (H) som en viktig pådriver for å realisere tanken som ble brakt på bane.

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) overleverte dette kunstverket til de to rektorene Elin Rekve og Anita Fredriksen ved Søgne skole- og idrettssenter.

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) fulgte opp med å karakterisere nyvinningen som et utmerket senter som ikke bare benyttes i skoletiden, men som er et samlingspunkt for ulike aktiviteter også på ettermiddag- og kveldstid.

– Det var litt usikkerhet rundt byggingen som er en kjempestor investering, sa Thomassen og takket fylkesting og bystyre for at de hadde vedtatt å realisere senteret. Dette er en dag fylt av stolthet, og det gir håp for fremtiden, uttalte fylkesordføreren og la til at han ikke tror det finnes noe finere i hele landet.

Også fylkesordføreren roste alle som har vært involvert i prosjektet fra ide til planlegging og gjennomføring og trakk spesielt frem de tidligere ordførerne i Søgne, Åse Severinsen og Astrid Hilde. Han pekte videre på Søgne videregående skole som har røtter tilbake til 1895, den nye skolens satsing på yrkesfag, en satsing som har ført til at alle yrkesfagklasser er fylt opp.

Fylkesordfører Arne Thomassen hadde med seg en gavesjekk på 10.000 kroner til elevrådet ved skolen.

– Stødig som fjell

Åpningens trolig mest minnerike øyeblikk kom da dagens konferansier, 14 år gamle Tobias Severinsen introduserte dagens siste hovedtaler, kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Han minnet først om at den sittende regjeringen har hatt sine utskiftinger av statsråder an ulike årsaker, før han konkluderte med å føye til:

– Men Tonje er stødig som fjell.

Introduksjonen «stødig som fjell» fikk kunnskapsminister Tonje Brenna til å bryte ut i latter da hun skulle holde sitt innlegg under åpningen av Søgne skole- og idrettssenter lørdag.

En introduksjon som fikk statsråden til bryte ut i latter, og hun trengte noen små øyeblikk før hun åpnet innlegget med å gratulere med en veldig fin ny skole hvor lørdagens åpning minnet om en 17. mai-feiring.

Statsråden minnet om at utdanning handler om at barn og unge skal leve de livene de ønsker, være fri og få makt over eget liv.

– Det er ekstra fint å forene videregående skole, ungdomsskole, idrett og kultur. Det fører til at det blir mer av alt når ting samles på den måten, tilføyde Brenna før også hun la til at dette måtte være Norges fineste skole og at hun ville følge skolen videre.

Kulturskolens eget band var blant artistene som underholdt gjestene ved den offisielle åpningen av Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall.

Les også:

Powered by Labrador CMS