Det er Per Try AS som sammen med selskapet Acron Group AS ønsker å kjøpe området midt på bildet.

Salg av Kroodden vedtatt

Publisert

Med 52 mot 19 stemmer vedtok bystyret i Kristiansand onsdag kveld avtalen om salg av kommunale arealer på Kroodden. Det er Søgne-entreprenør Per Try AS som sammen med Acron Group AS fremforhandlet en opsjonsbasert avtale med en minimum salgssum på kroner 94,885 millioner kroner.

Motstanderne av salg pekte primært på natur- og miljøhensyn som argument for å ikke bygge ut området, mens flertallet trakk frem argumenter som økonomi, forutsigbarhet og historikken bak kommunens engasjement i det aktuelle området.

Området har kostet kommunen rundt 65 millioner kroner, og et salg vil i tillegg til å dekke kostnadene også gi en gevinst på over 30 millioner. Midler til finansiering av nytt veikryss ved Kjosbukta og kommunale tomter til selvkost i området ble også trukket frem som argumenter for salg.

Flertall for nullutslippsfartøy

«Hannibal» med kapasitet til 30 passasjerer er hovedfartøyet på rutekjøringen i Søgne-skjærgården i dag.

Bystyret vedtok også i samme møte administrasjonens forslag om at det skal stilles krav til nullutslippsløsning for fartøy som skal betjene båtruter for AKT i den lokale skjærgården.

Selskapet Skagerrak Navigation har i dag kontrakt med AKT om rutekjøring med båt på strekningene Kongshavn - Randøyene og Høllen - Ny Hellesund. Kontraktene løper frem til 30.06.2025, men allerede nå starter prosess med nye kontrakter for perioden etter 1. juli 2025. Båtruten i Søgne-skjærgården trafikkeres i dag av fartøyene «Hannibal» og isbryteren «Kalven».

Tilsvarende sak behandles også i fylkeskommunen hvor fylkesutvalget mot en stemme har innstilt til fylkestinget om å vedta tilsvarende krav i de nye kontraktene som vil gjelde fra 2025.

Les også:

Powered by Labrador CMS