Nils Magne Håkegård, Vidar Skaaland, Lene Apland, Ragnhild Brunvatne, Kristin Nygård Schau og Jardarr Lie i Søgne og Greipstad sparebank-hallen fredag.

Signerte avtale som hallsponsor

Publisert

Det har gått noen år siden tanken om en fotballhall på Hortemo ble lansert for første gang i 2014, men som N247 tidligere har omtalt er hallen nå endelig realisert og vil om kort tid være klar til å bli tatt i bruk av bygdas unge befolkning.

Greipstad idrettslag (GIL) har vært en aktiv pådriver i kampen for å få realisert den etterlengtede hallen, ikke minst for å kunne holde sine aktiviteter gående også når årstider og vær ikke tillater klubbens aktiviteter utendørs.

Søgne og Greipstad sparebank har siden 1990 vært en viktig hovedsponsor for den lokale klubben, og representanter for klubbstyret og klubbens hallutvalg fant det derfor naturlig å ta kontakt med den lokale banken med tanke på et kommersielt samarbeid om navn på den nye hallen.

Det er Kristiansand kommune som har bygget og eier hallen, og som kommunal navnekomite vedtok by- og stedsutviklingsutvalget i april 2021 at hallen skal ha det offisielle navnet Greipstadhallen.

«Søgne og Greipstad sparebank-hallen»

– Vi har hatt et svært godt og positivt samarbeid med kommunen i hele prosessen, og GIL har fått en meget god avtale som sikrer stor grad av eksklusivitet både når det gjelder bruk av hallen og til kommersielle rettigheter knyttet til bruken, sier medlem av hallkomiteen Jardarr Lie når representanter fra klubben møter banken i den nye hallen fredag.

Administrerende banksjef, Vidar Skaaland forteller at banken nå har signert en avtale med idrettslaget som innebærer at hallen vil ha navnet Søgne og Greipstad sparebank-hallen i hvert fall i fem år fremover.

– Nøyaktig hvi vi betaler for rettighetene ønsker vi ikke å opplyse, sier banksjefen, men føyer til at det er en ikke ubetydelig sum.

I tilknytting til fotballhallen ønsker GIL å sette opp et mindre bygg som skal inneholde styrkerom og rom for sosiale aktiviteter. Planlegging av dette går inn i sluttfasen, men også her har den lokale banken allerede vært på tilbudssiden og sikret delfinansiering med godt over en halv million kroner i rene gavemidler i 2022.

– Åpning i september

– Vi ønsker at dette tilbygget skal bidra til å styrke det sosiale miljøet rundt GIL og anleggene her på Hortemo. Vi tror en sosial arena kan bidra til å knytte kontakter med voksne, kanskje spesielt tilflyttere som ikke har den lokale forankringen som vi som er født og oppvokst i bygda, utdyper Nils Magne Håkegård fra hallutvalget.

Støvet fra legging av kunstgresset har enda ikke lagt seg i den nybygde hallen hvor GIL skal markere åpningen i september etter at Søgne og Greipstad sparebank har gått inn som hallsponsor for de kommende fem år.

Kristin Nygård Schau ønsker også å få frem klubbens positive opplevelser av samarbeid med både kommunens administrasjon og ikke minst den støtten prosjektet har fått fra lokale politikere fra omtrent samtlige partier gjennom årene med planlegging og nå sist bygging av hallen.

Mens støvet fra legging av kunstgresset i hallen fremdeles ikke har lagt seg ser klubbens representanter frem til å kunne ta i bruk fotballhallen som i disse dager overleveres fra entreprenør til kommunen.

– Om kort tid slipper også GIL til på innsiden. Vi planlegger nå for en markering av ferdig hall den 2. september og jobber med å sette sammen en program for en åpningsdag, sier klubbens styreleder Ragnhild Brunvatne etter at avtalen med Søgne og Greipstad sparebank var signert fredag.

– Da håper vi også at skilter med navnet skal være på plass her på hallen, sier Lene Apland, leder av marked og IT i den lokale banken.

Powered by Labrador CMS