Søgne bydelsråd er formelt etablert etter møtet på Søgne gamle prestegård tirsdag kveld. Varaordfører Erik Rostoft sammen med nyvalgt styre og avgående interimsstyre, Magnus Høyem, Beth Repstad, Sander Øigarden, Asbjørn Sørfonden, Ronny Myrene, Tora Marie Hoel, Signe Storesund Monsen og Bård Holmen Solvik. (Tom Erik Dønnestad og Arnold Markussen var forhindret fra å møte).

– Lover å lytte

Publisert Sist oppdatert

En isbane på Tangvall, tilsvarende som kvadraturen har «Kompis», kombinert med utlån av utstyr og realisering av planer om badstubrygge i Høllen, dette var et par konkrete saker det avgående interimsstyret spilte videre til medlemmene av styret som tirsdag kveld ble valgt til å ta Søgne bydelsråd videre på neste etappe.

Som det første i Kristiansand kommune er nå Søgne bydelsråd formelt organisert etter at nye retningslinjer ble vedtatt i bystyret tidligere i år. Arbeidet med å stable bydelsrådet på beina startet imidlertid helt tilbake i de første månedene av 2020. Siden den gang har pandemi og formaliteter forsinket den endelige etablering av de lokale rådene.

– Med etableringen her i dag har Søgne fått et bydelsråd som kan fungere og ta del i de goder som er vedtatt av bystyret, uttalte varaordfører Erik Rostoft til de 20-30 fremmøtte etter at interimsstyrets forslag til nytt styre var valgt ved akklamasjon.

Styret som selv velger sin leder, består etter valget av:

  • Magnus Høyem
  • Tora Marie Hoel
  • Signe Storesund Monsen
  • Asbjørn Sørfonden
  • Bård Holmen Solvik
  • Sander Øigarden
  • Tom Erik Dønnestad

Beth Repstad og Arnold Markussen er varamedlemmer til styret som i tillegg skal suppleres med to ungdomskandidater etter at ungdomsskolene Tangvall og Tinntjønn kommer i gang etter årets sommerferie.

Som første bydelsråd etter bystyrets vedtak ble Søgne bydelsråd formelt etablert i et møte på Søgne gamle prestegård tirsdag kveld.

Det nyvalgte styret fortalte at de ønsker innspill fra innbyggerne om saker som ønskes prioritert. Det vil i nær fremtid bli etablert en forslagskasse fysisk plassert i biblioteket på Tangvall, og i tillegg vil det organiseres en digital forslagskasse.

Videre opplyste styret at det planlegges et folkemøte trolig 10. oktober i det nye skolesenteret på Tangvall.

– Dere får en sterkere stemme når vi skal planlegge byen vår, og jeg håper vi får et råd med krutt og gjerne enda høyere temperatur enn badstua i Høllen. Vi lover å lytte, kommenterte varaordføreren etter å ha gratulert det nyvalgte styret.

Avgående leder av interimsstyret, Ronny Myrene rettet en spesiell takk til alle som siden tidlig i 2020 har stått på for å får bydelsrådene på plass. Dette gjelder politikere med varaordfører Erik Rostoft i spissen, administrasjonen med kommunalsjef Elisabeth Engemyr og Kari Holmen og ikke minst alle innbyggere som har bidratt med innspill underveis i prosessen.

Les også:

Powered by Labrador CMS