Braneset er bra!

«Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn»

Publisert Sist oppdatert

Der du setter bilen når du skal gå rundt Kvernhusvannet – den ytterste lille parkeringsplassen langs veien ut til Krossneset, der går det også en vei vis á vis, vestover ut til Braneset.

Hva? Har du ikke vært der?

Nær sjøen der ute er det hytter, her vest på Åroslandet. Det bygges boliger i området, men ytterst, der er det en nydelig tilrettelagt og offentlig badestrand. Sandstrand! Du ser rett på Saltholmen!

Like utenfor er det et nokså svært festningsanlegg fra krigens tid. Det har vært temmelig begrodd en lang stund. Ildsjelen Gunnar Rafoss har ikke bare ryddet skog og kratt langs turløypene ytterst på Åroslandet, men også her. Godt gjort!

Men nå har Repstad Eiendom gjennom ryddegjengen med Arnfinn Håverstad i spissen ryddet og tilrettelagt enda mer, gruset og ryddet stier til de forskjellige bunkerne og fundamentene. Gå gjerne opp fra nord eller nordøst (trapper). Ytterst er det et større fundament med en praktfull utsikt over Høllefjorden!

«Full kontroll» fra Braneset

På Braneset var det et såkalt strandforsvarsanlegg. Dette ble påbegynt i mai/juni 1942, og besetningen anslås til cirka 30 mann. De var innkvartert i fem forlegningsbunkere nedsprengt i fjell, som alle hadde steinforsterkede tak. Tre betongbrønner syntes bygd for lett strandskyts, en fjerde var trolig beregnet til luftvern. Standplasser for flammekastere fantes, og en solid piggtrådsperring var strukket rundt hele anlegget. En skisse fra november 1943 viser blant annet fire kanoner og syv mitraljøsestillinger. Dessuten er det påvist hele ni geværstillinger, standplass for lyskaster og fire lagerbunkere.

Om skribentene:

Arnfinn Håverstad har vært pensjonist siden 2017. Fra 1990 arbeidet han med turstinettet i tidligere Søgne kommune, et arbeid som startet med prosjektene Linnåsløypa og Kvernhusløypa. Senere kom Tinntjønnløypa, Eidsveten, Fåmyra, Linnrgrøvan, Kapelløya, Åros strandsti og flere andre prosjekt. Han har for tiden en deltidsstilling i Repstad Eiendom AS med grønnstruktur og tilrettelegging av turstinettet i Kjellandsmarka. Han er sammen med flere andre pensjonister stadig engasjert i oppgradering og vedlikehold av turstier i bygda.

Jostein Andreassen, f. 1949 er pensjonert lærer, lokalhistoriker, forfatter med mer. Han har blant annet skrevet tre bøker om turløyper i Søgne. Den siste kom i november 2022: «25 anbefalte turløyper i Søgne». Den kan fås kjøpt på Intersport på Tangvall.

Det hele var jo ikke bare for i en viss grad å beskytte forlegningen på Årosveden, nei, selvsagt for å overvåke Høllefjorden. Fra Braneset hadde de full kontroll! Det var «ferdselsforbud» i Høllefjorden fra kokken 22. Jeg kjenner flere som kom «litt seint inn» fra sjøen og som ble beskutt fra Braneset. Det er ikke spøk om du får et geværskudd som smeller inn i båten.

Men slik var det den gang. Nå er Braneset et interessant sted, et vakkert sted der godtfolk koser seg i sola fra hus og hytter og ikke minst på badeplassen utenfor det meste av hytteområdet. Derfra går turstien videre rundt Årosveden eller mer direkte opp. Sett bilen ved bommen like ovenfor hytteområdet. Tror du ikke da jeg syklet ut, oppdaget jeg forsyne meg en ny planteart for Søgne, fôrtiriltunge, en svær utgave av arten i en veikant. Den har ikke vært observert i bygda før, så nå er det registrert hele 734 forskjellige ville høyere planter i Søgne. Så nå er ikke bare Braneset bra, nå er det enda bedre.

Navnet

Bra .. ? Om navnet Braneset kommer av «bratt» eller av «brake», = einer, det kan en jo diskutere, men trolig av det siste.

Til slutt, en liten anbefaling. Installer gjerne appen UT som turistforeningen har laget. Da ser du hele tiden hvor du er i terrenget og har samtidig oversikt over stinettet.

Braneset.
Turkart Braneset.

Les også:

Powered by Labrador CMS