Et sammenpakket trafikklys i veikanten minner om at det har vært regulering av trafikken i Stauslandsveien siden august 2023.

Ingen lysregulering eller omkjøring

Publisert

I august 2023 startet arbeid med nye ledninger for vann og avløp langs Stauslandsveien i Søgne. Frem til april i år var bilistene henvist til omkjøring via Søgneveien forbi Søgnetunet og Tjomesemoen.

I april var arbeidet lengst vest på strekningen ferdig og omkjøringen ble erstattet med lysregulering som ble antatt å skulle vare noen uker.

Åpnet

Også avkjøringene til Grønngjelet og til Nygårdsheia er igjen åpnet for normal trafikk.

Siste dagen i mai er resterende asfaltarbeid unnagjort, og i løpet av formiddagen er det meste av sperreutstyr, trafikklys og skilter fjernet.

Trafikken passerer etter dette som normalt i begge retninger uten noen form for regulering eller andre hindringer.

Powered by Labrador CMS