Bedrer forhold på skolevei

Publisert Sist oppdatert

Det pågår nå utbedringsarbeid i tilknytting til gang- og sykkelveien langs Hølleveien i Søgne, knyttet til undergangen der gang- og sykkelveien krysser Hølleveien like ved Linnegrøvan.

I 2022 var tiltak rundt Nygårds skole ferdige, og som tidligere omtalt i N247 skal Agder fylkeskommune i 2024 prosjektere utbedring av strekningen som omfatter rundkjøring i kryss mot Linnegrøvan og ny undergang for myke trafikanter.

– Vi utfører nå en mindre utbedring for å bedre forholdene for skolebarna gjennom kulverten, sier rådgiver i fylkeskommunen, Joakim Håland til N247.

Det ryddes langs kantene av gang- og sykkelstien, og det skal komme ny merking når arbeidet er ferdig.

Han oppsummerer utbedringene som nå utføres ved å konkretisere arbeidet til at det endres litt på linjeføringen på østsiden av kulverten samtidig som det ryddes vegetasjon for å bedre sikten.

– I tillegg frisker vi opp vegoppmerkingen med ny gul midtlinje og piler, og vi fjerner bommene da disse var noe uheldig plassert, sier Håland.

Seksjonsleder Geir Norum i fylkeskommunen har tidligere antydet at det kan komme midler til å gjennomføre neste fase på Hølleveien med rundkjøring og ny undergang i løpet av 2024 og 2025.

Les også:

Powered by Labrador CMS