Ole Johan Bueklev er daglig leder i Repstad Eiendom AS.

- Kan ødelegge kommunens skattekiste

Publisert Sist oppdatert

Fra 01.01.2019 til 01.07.2021 økte antall innbyggere i det som nå er Kristiansand kommune fra 110.391 til 112.544. Av økningen på 2.153 innbyggere bosatte 596 seg i Søgne. Det betyr at mens kommunens innbyggertall økte med to prosent, var økningen i Søgne på hele 5,2 prosent i denne perioden, en økning Statsforvalteren beskriver som ekstra sterk.

Kristiansand kommune har i lang tid vært kjent for og fått rosende omtale for sin utbyggingspolitikk. Et til enhver tid stort og variert tilbud av ledige boligtomter har resultert i lavere prisvekst og bedre tilgang til boliger enn kommuner det er naturlig å sammenlikne med.

- Kan ødelegge kommunens skattekiste

Kommunen er nå inne i siste fase av et omfattende arbeide med å vedta en ny arealplan for de kommende årene. Arealplanen er et viktig dokument som vil legge føringer for utbygging av boliger i hele kommunen i lang tid. Planforslaget har vært politisk behandlet i flere omganger, det har vært på høring og det har kommet innspill fra private og offentlige aktører. Det har kommet innsigelser til planen fra offentlige myndigheter som har anledning til dette, innsigelser som det må forhandles om med tanke på å komme til enighet før planen kan bli endelig vedtatt.

N247 er kjent med at det fra flere politikere er signalisert krav om at påstander som brukes som begrunnelse for innsigelser må være bedre dokumentert eller at udokumenterte innsigelser trekkes.

Private utbyggere frykter at en vesentlig reduksjon i områder avsatt til boligbygging vil ødelegge den vellykkede boligpolitikken Kristiansand lenge har vært kjent for.

- Den store boligreserven har tidligere blitt omtalt som kommunens skattkiste. Det er trist å se at noen nå ønsker å forlate en suksessfull praksis som kommunen har vært kjent for i lang tid. En slik endring blir som å slå hull i den omtalte skattkista, sier utbygger og daglig leder i Repstad Eiendom, Ole Johan Bueklev til N247.

Bueklev som også er leder av Næringsforeningens ressursgruppe Vest er bekymret for at dersom kutt i utbygging som foreslått av administrasjonen blir gjennomført, vil dette påvirke veksten i negativ retning.

– Dersom det er politisk vilje til fortsatt vekst vest i Kristiansand, er administrasjonens forslag ikke riktig medisin, men vil derimot stikke kjepper i hjulene og føre til stagnasjon, utdyper han.

– Trenger aktive kommuner

Kristiansand kommune har siden 2018 vunnet Statens pris for attraktiv by og i tillegg mottatt utmerkelse fra NBBL for å være landets mest boligvennlige kommune.

– Hvis vi er forutsigbare som kommune, vil entreprenørene bidra med sitt. De investerer godt, og slik bygger du opp byen, uttaler plan- og bygningssjefen til bygg.no og legger til at Kristiansand har gjennom mange år lagt ned en jobb i å hele tiden ha nok tilgjengelige boligtomter. På den måten holder vi boligprisene på et jevnt nivå. Dette er en politisk villet strategi.

– Vi trenger aktive kommuner som Kristiansand, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL i den samme artikkelen.

Forutsigbarhet

Bueklev viser til at kommunens administrasjon i sitt første utkast til ny arealplan foreslo å ta ut av planen flere allerede vedtatt utbyggingsområder. Selv etter at det ikke var politisk flertall for å redusere omfang av boligfeltene presenteres administrasjonen opprinnelige forslagene som alternativer i arealplanforslaget.

Utbyggeren peker videre på det paradoksale i at private utbyggere investerer store summer på Tangvall, fylket har satset sterkt med ny videregående skole i Søgne og samtidig gir det som kalles faglig råd om å redusere boligbygging i det som er skolens naturlige nedslagsfelt. Også Statsforvalteren er kritisk til flere utbyggingsplaner, planer som er vedtatt for kun tre til fire år siden.

- Statsforvalteren selv påpeker ofte at reguleringsplaner har kommet til gjennom et omfattende arbeid og ikke enkelt skal kunne endres. Når en plan er vedtatt må det forventes en minimum fredningstid for å gjennomføre denne uten at offentlige etater skal stikke kjepper i hjulene for utbyggere som da allerede har brukt betydelige ressurser, utdyper Bueklev.

Plan og bygningsloven har en 10-års grense for statlige myndigheter til å reise innsigelse til en vedtatt plan.

Områdereguleringen av Kjellandsheia legger opp til en gjennomgående akse nord/syd og ny tilkopling til eksisterende veinett ved Kjelland

Uheldig fragmentering

Fortetting og bygging langs kollektivakser trekkes ofte frem som positive elementer med tanke på redusert klimaavtrykk. Bueklev peker på at det ikke er mulig å dekke behov for nye og varierte boliger ved å etablere dette kun i allerede tettbygde strøk.

- Ved å bygge ut tilstrekkelig volum i de nye områdene eller i kort avstand til eksisterende kollektivtilbud, vil dette være med å styrke eksisterende eller legge grunnlag for nye kollektivtilbud. Bussen må kjøre dit folk bor, det kan ikke være slik at det er bussrutene som bestemmer hvor det skal bygges nytt.

«Sprekere sammen»

I kommunens nylige vedtatte plan for idrett og friluftsliv pekes det på at mange av kommunens innbyggere bor i kort avstand til turløyper. I Søgne har 80 prosent av innbyggerne en turløype innenfor en avstand av 500 meter fra boligen. Dette er et punkt Søgne-utbyggeren tror mange boligkjøpere legger stor vekt på, og lokalt brukes det også betydelig ressurser på oppgradering og på å gjøre marka tilgjengelig.

- Vi har Østmarka fra Berge mot Langenes, Nordmarka med Linnåsen og tilstøtende områder og Kjellandsmarka som Vestmarka. I syd ligger kysten med tilgang til sjøen og skjærgården, alt dette i gangavstand, tett innpå der folk bosetter seg. Ikke som i mange mer sentrale strøk hvor du må bruke bil for å komme til marka eller at gåturen ender med retur før du ankommer markagrensen, utdyper Bueklev.

Illustrasjonsfoto som viser tursti ved Kvernhusvannet i Søgne.

I løpet av de seneste tre årene har Repstad Eiendom omsatt rundt 125 tomter, det vil si boliger for opp mot 300 mennesker. Bueklev tror årsaken til at mange velger denne delen av Kristiansand er kvalitetene som tilbys gjennom et stort mangfold og bredt tilbud som gir kjøperne mulighet til å skaffe seg den boligen de selv ønsker.

- Beliggenhet og pris faller i smak hos kjøperne, og for nye innbyggere som kommer fra det sentrale Østlandet oppleves avstand til sentrum, skole, arbeid og friluftsliv som korte og miljøvennlige.

- Må ikke settes på spill

- Dersom Kristiansand kommune ønsker å være en attraktiv kommune for etablering av ny grønn næring må areal både til næringsutvikling og til nye boliger være på plass. Da trengs forutsigbarhet, vi kan ikke risikere at tre år gamle planer settes i spill. Det kan se ut til at noen her ser helt bort fra en praksis med langsiktige planer og forutsigbarhet i planarbeid. Vi trenger å bygge videre på det som i mange år har vært Kristiansands suksessfaktor og ikke ødelegge kommunens skattkiste, sier Ole Johan Bueklev.

Les også:

Powered by Labrador CMS