Utsikt fra Holmensheia.
Utsikt fra Holmensheia.

Nytt turforslag: «Mektige Holmensheia (172 moh.)»

«Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn»

Publisert Sist oppdatert

Si meg, har du vært på Holmensheia?

Ikke det? For der er det virkelig utsikt. Du kan se heia godt fra Uvår, iøynefallende og nokså bar på sørsida. Tilsvarende ser du utover fra toppen – langt til havs! Det er til og med en stor «fiskegrunne», nærmest en liten «fiskebank» et stykke ute i sjøen en plass mellom Ydre Uvår og Ulveskjæran som er kalt for Tryheia. Da må vi gå ut fra at det er den meget tydelige og bare Holmensheia som er ment, og at dette var et med, det vil si et sikte- eller peilepunkt i nord for nettopp å finne Tryheia.

Men hvordan finne fram til Holmensheia?

Dessverre er det dårlig med kart. Det beste vil være på ut.no: Google «Holmensheia», du ser ruta stiplet inn fram til toppen. Det er forresten kart og beskrivelse i Josteins forrige turløypebok, «God tur! 50 turforslag i Søgne» (2008), s. 46.

Framgangsmåte

Kjør «Gamle E 39» vestover. Like før Holmen og Try, ta til høyre i krysset der det står «Eikestøl». Du husker kanskje stedet der «Holmenfoss kro» stod? Opp der!

Du følger grusveien oppover kloss i Holmensbekken. Etter en del hundre meter kommer du til et kryss, legg merke til den gamle «veiviseren» av sement og med piler og navn på. Denne er bevart, litt glemt og lite vedlikeholdt, men slik var vei-informasjonen innrettet før med såkalte «Sementveivisere». Ta til venstre oppover mot Kleivsetvannet – denne veien går videre opp til gården Lia og møter veien Årstøl-Eikså nokså nær det gamle skolehuset.

Sørenden av Kleivsetvannet med badestranda, der du parkerer og starter gåturen.
Sørenden av Kleivsetvannet med badestranda, der du parkerer og starter gåturen.

Rideveien lagt om

På veien oppover mot vannet ser du en gammel vei komme ned på høyre side. Det er den gamle rideveien mot Mandal, og det er denne du er tenkt å følge videre fra munningen av Kleivsetvannet. Rideveien ble lagt ned på 1770-tallet, da Vestlandske Hovedveg ble lagt om til en sørligere trasé og videre i trekkferje over Trysfjorden mellom Holmen og Ospedalen.

I munningen av Kleivsetvannet er det en opparbeidet strand, der er benker og rasteplass. Derfra går du sørover på en sti, over ei bru over en liten bekk og nedover til ei større bru over utløpet av vannet, Holmensbekken. Før det ser du de gamle brukarene for rideveien. Enda mer spennende og noe lenger nede er restene av den gamle stemmen som brast under storflommen onsdag 13. oktober 1976. Da veltet kaskader av vann og store steiner nedover og ødela veien helt, du skulle bare ha sett for ei steinrøys! Holmensfossen har nok aldri vært så stor, og der skulle jeg gjerne ha vært – men i Lundeelva hadde jeg og mange, mange andre mer enn nok med å berge båter! I Strømmen et stykke ute i elva kom den ene båten som hadde slitt seg etter den andre, en gang kom ei hel brygge og til den tre fortøyde båter,dessuten alt mulig som hadde ligget langs bredden og mangfoldige mål med ved, sikkert i over 30 kilometers fart. Alt forsvant ut i Torvefjorden.

Om skribentene:

Arnfinn Håverstad har vært pensjonist siden 2017. Fra 1990 arbeidet han med turstinettet i tidligere Søgne kommune, et arbeid som startet med prosjektene Linnåsløypa og Kvernhusløypa. Senere kom Tinntjønnløypa, Eidsveten, Fåmyra, Linnrgrøvan, Kapelløya, Åros strandsti og flere andre prosjekt. Har for tiden en deltidsstiliing i Repstad Eiendom AS med grønnstruktur og tilrettelegging av turstinettet i Kjellandsmarka og er sammen med andre pensjonister stadig engasjert i oppgradering og vedlikehold av turstier i bydelen.

Jostein Andreassen, f. 1949 er pensjonert lærer, lokalhistoriker, forfatter med mer. Han har blant annet skrevet tre bøker om turløyper i Søgne. Den siste kom i november 2022: «25 anbefalte turløyper i Søgne». Den kan fås kjøpt på Intersport på Tangvall.

Til Holmensheia!

Nok om det, vi skal jo til Holmensheia! Gå over brua, pent utført av frivillige.  Den står faktisk oppe på restene av den gamle demningen! På den andre sida er det en port eller to, pass på å lukke grinda og gå opp skrenten til den gamle rideveien – den er på størrelse med en traktorvei. Du ser hvordan folk fra Kleivset har forlenget den litt nordover – de skulle jo ned til Holmen eller Try i ærender, butikk, osv. Folk fra Ramsland lenger oppe kom også ned dit i robåt eller på ski på isen. De nederste 30-40 meterne mot vannet er tydeligvis mye påbygd.

Ny bro som er fundamentert på den gamle demningen.
Ny bro som er fundamentert på den gamle demningen.

Skrått opp den lille bakken!

Følg veien. Du er i et sauebeiteområde. På en åpen slette går en traktorvei noe bratt opp, skrått til venstre. Følg den veien/stien oppover og bortover, drei så til høyre, lukk grinder og følg stien videre gjennom skogen. Siden opp noen mindre bakker og du kommer ut på ei svær myr som du må krysse, Holmensmyra. Her kan det være vått!

Stien er dårlig preparert, om vinteren kan den jo være frosset. I enden av myra følger du stien og opp en liten skrent. Gå ut til Fløyen, pass på, her er bratt stup! Håper det ikke blåser for mye, men nyt i alle fall den fantastiske utsikten. Du ser ned på Holmen, Try, Ospedalen og det meste av Trysfjorden. Lenger ute er Skarpeidbrua som går fra Sønninga (som hører til gården Trysnes) til Røsstadneset. Du ser Trollneset, Neverkilen og videre laaangt utover på sjøen.

Toppen av Holmensheia med værhanen som viser vindretningen.
Toppen av Holmensheia med værhanen som viser vindretningen.

Tid for kaffi og niste?

Gå tilbake samme vei, ta eventuelt turen ned til Auster Try hvor det i sin tid var en butikk, derfra kan du snu om du vil, og gå opp igjen – for å få litt mer lengde på turen. Lite grann bratte bakker ..

Dermed kan du skryte av at du har vært på Holmensheia. Spør kameratene dine om de har det, sikkert ikke, men DU har! Nyt så den fornemme fjæra i hatten ..

«Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn»

 vil sette fokus på de mange flotte turstiene og turområdene i nærområdet. Jostein Andreassen og Arnfinn Håverstad samarbeider om en arikkelserie der de vil ta for seg nye turforslag og presentere disse sammen med faktaopplysninger om løypene og litt om historikken rundt turområdene som beskrives.

Så kan det også passe fint, selv om det er tilfeldig at turforslagene presenteres kort tid etter at bystyret i Kristiansand kommune har vedtatt «Sprekere sammen», Temaplan for idrett og friluftsliv 2023- 2028. Vi tillater oss derfor å kalle artikkelserien for «Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn».

Fra den kommunale planen tar vi med at i Søgne har 80 prosent av innbyggerne mindre enn 500 meter til en turløype og tilsvarende tall i Songdalen er 78 prosent.

Powered by Labrador CMS