Lysløypa mellom Årstøl og Lia

Publisert Sist oppdatert

I april 2023 publiserte N247 turforslaget «Dronningruta». Dette var første artikkel i en serie med turforslag fra Jostein Andreassen og Arnfinn Håverstad. N247 har kalt serien «Sprekere sammen med Jostein og Arnfinn», og turforslagene setter fokus på de mange flotte turstiene og turområdene i nærområdet vårt.

Turforslagene fra Andreassen og Håverstad presenteres sammen med faktaopplysninger om løypene og litt om historikken rundt turområdene som beskrives. Se oversikt over turforslagene nederst i denne artikkelen.

Lysløypa mellom Årstøl og Lia

I et vinterkledd landskap ved inngangen til 2024 var det planlagt et nytt turforslag fra de to, men uforutsette forhold førte til at planer måtte endres, og med tanke på vær- og føreforhold på årets første dager følger her en fortelling om historien bak det som i dag er kjent som lysløypa på Årstøl.

Denne artikkelen blir med det ikke et ordinært turforslag, men det kommer nok de to tilbake med etter hvert.

– Vi setter nå opp hyttevakter fra neste uke og så lenge det er snø. Hytta blir åpen annenhver torsdag fra klokken 17.30-20.00 (karusellen) og søndag klokken 11.00-15.00. Vafler og kaffe blir solgt. Følg med på Skiklubbens hjemmeside, minner Håverstad om.

Jostein Andreassen forteller innledningsvis om Håkon Repstad sr. som rundt 2021 skrev en tekst etter et intervju med nå avdøde Aslak Wigemyr. Etter avtale med Repstad gjengis teksten som innledning til denne artikkelen.

Helges arbeid er ære verdt

Aslak Wigemyr fylte nitti dette året. Ofte er han å se på spaserturer langs Tangvallveien. Han bruker gåstol som støttepunkt, når muskulaturen signaliserer behov for det. Det er nettopp vei og veistrekninger som har vært hovedfunksjonen hans i livet. Som ansatt i Statens vegvesen ble det hoved-karrieren i førti år, mens farsgården, på Årstøl, ble driftet i forhold til hva tiden tillot. Det ble gårdsdrift på si, med melkekyr og sauer. Årstøl ble basen i livet for familien. Etter hvert ble gården videresolgt. I 2015 ble Aslak enkemann og valgte så etter vært å kjøpe seg leilighet på Tangvall, der han bor i dag.

Det er i møtet vårt her jeg får oppleve noe av det glødende engasjementet i fortellingen hans. Ønsket hans er å vise frem takknemlighet på vegne av hundrevis av ski- og friluftinteresserte. Han vil formidle en stor takk til en Søgne-mann han ønsker hedret. Og som Aslak sier det; den personen ble ikke satt stor nok pris på og fikk ikke tilstrekkelig nok takk for innsatsen. Det er lysløypas «FAR», Aslak forteller meg om. Han som opprinnelig utløste muligheten for at Årstøl skiarena i Søgne, noen gang ble til.

– Hva var det som egentlig skjedde?

Aslak ivrer etter å få frem budskapet. Han forteller om da han første gang fikk besøk av Helge Andersen. Søgne-mann, opprinnelig utdannet gartner og med karriere fra Forsvaret, mens hovedfunksjonen i livet ble tjeneste for Kristiansand kommune, som leder av Park- og Idrettsetaten, i utallige år. Med sitt politiske engasjement og sin erfaring, visste han å jobbe i de kanalene som la til rette for innovative gjennomslag. Det var i tanker om en mulig lysløype på Årstøl han en dag kom til Aslak med sine planer. Som frilufts- og mosjonsinteressert var Helge svanger i sitt ønske og i sin målsetting om å skape lokal skikultur for Søgne-folk og andre i fremtiden.

Det var da Helge hadde brukt utallige timer av fritiden sin, at han kom til Aslak med planene. Han hadde bestemt seg for å satse på Årstøl-området. Han hadde sett og forstått at det stedet, på en måte Søgnes tak, ville bli den beste plassen i nærmiljøet, for å skape ei lysløype med tilstrekkelige snøforhold. Det var på begynnelsen av åttitallet Helge gikk i Årstøl-skogene og sonderte. Han var i sin beste alder, med kart og kompass og blikk for best mulig løypetrase i det rette terrenget. Motbakker, utforbakker, hellinger og synsinntrykk naturen i seg selv bidro med, lå til rette. Helge vektla at skiløperen skulle få oppleve å få med seg det vakre i naturen, som krokete furutrær med høy alder og med vill utforming. Fantasien formet de 3300 meterne. Det var da han gikk til Aslak som grunneier av hovedparten av meterne i løypetraseen, og ba om lov til å anlegge lysløype på eiendommen hans. Aslak hadde ingen innvendinger, tvert imot. Det samme med Bendine Årstøl Birkeland, den andre gårdeieren. Hun var like positiv og syntes det var voldsomt greit om lysløypa kunne bli til.

– Kan jeg gjøre noe godt for ungdommen i Søgne, så er det bare å sette i gang, var den klare beskjeden til Helge.

Den tredje gården tilhørte Jens Repstad, i Lia. Han ga klarsignal på samme måte.

Så kom byggingen, ryddingen og alle stolpene med tilbehør, innkjøpt på Kristiansand Elektrisitetsverk. Aslak betjente traktoren og kjørte 105 stolper og utstyr. Helge administrerte og praktiserte. Det ble bortimot 3.000 timer med frivillighet. Litt sprengning et par steder måtte til. Ryddeprosessen i skogen ble omfattende, og Aslak nevner Robert Andersen som en av de som var veldig ivrige. Det var enda to-tre eldre til, uten at han husker navn. Odd Egil Langeland og Olav Fossestøl stod for reising av stolper, strakk kabler og monterte lamper, forteller Aslak. De var vant med slikt arbeid via yrket sitt. Det ble stolpe-reising med jenstøtter, splitt og kil, et solid feste for bestandig. Skihytta og løypemaskinen kom til i senere tid, men det ble den yngre garden som tok seg av dette, uttrykker han.

Tretti år senere kom så jubileumsfesten på Heimklang, i regi av Søgne Skiklubb. Aslak og Helge var invitert, sammen med mange andre. Det ble utdeling av blomsterbuketter og heder og ære fordelt, Aslak fikk sin og Helge sin, men uten at folk forstod den virkelige grunnleggerens innsats godt nok, etter Aslaks mening. Skiløypas grunnlegger fikk ikke den honnøren han fortjente.

Skyting var min store idrett, forteller Aslak. Så kommer han inn på noen av vennene sine fra ungdommen. Oddvar Myran, Roald Sløgedal og Rolf Follerås. – Alle de husker jeg godt og vi møttes ofte på lekeplassen ved skolen på Eikså. Den ble arena for håndballkamper vi spilte, mot Søgne, AK 28, Øyslebø og Holum. Derfor var jeg knyttet mye mot vest i ungdommen. Den største opplevelsen i idretten ble deltakelse på landsskytterstevner og norgesmesterskap.

– Økonomien i lysløypeprosjektet ble timeregnskapet til den enkelte frivillige. Her fremkommer Torstein Wigemyr som den med flest timer. Helge vektla nøyaktige timelister hos hver og en av de frivillige, som igjen dannet grunnlaget for refusjon av tippemidler. Det området passet Helge også nøye på. Han så til at rett ble rett, og dermed ble et vesentlig økonomisk bidrag kreditert skiløypas regnskap. Uten Helge Andersen, heller ingen lysløype på Årstøl, avslutter Aslak Wigemyr i takknemlighet, på vegne av utallige interesserte.

Etter denne fortellingen fra Håkon Repstad og Aslak Wigemyr fortsetter Jostein Andreassen:

Nå har jeg for min del ikke så mye greie på Lysløypas historie. Derfor var det fint at Håkon fikk skrevet dette ned. I noen nummer av «Fritidsnytt» har imidlertid jeg skrevet om hvordan Smørheia for alvor ble Søgnes skitur-område fra slutten av 1960-tallet og utover – og utrolig populært. Men den videre utviklingen kom til å bli at Smørheia ble avløst av Lysløypa på Årstøl. Hvem som var med utenom de ovennevnte på dugnad på Årstøl, vet jeg også lite om. Men jeg føler meg trygg på at også Einar Danielsen og Erling Askildsens innsats også bør tas med. Om det er andre som burde vært nevnt, så får vi ta det siden, mange er jo borte nå. Helge Andersen kommer jeg for min del aldri til å glemme, han var vår lagleder da vi søgninger herjet som verst på friidrettsbanene på Agder på 1960-tallet, for min del særlig i terrengløp. Den som etter hvert ble mest kjent, var jo Kristen Fløgstad, med mange norgesmesterskap, norgesrekorder, langslagsdeltakelse og deltakelse i Olympiske Leker i München i 1972.

Om skribentene:

Arnfinn Håverstad har vært pensjonist siden 2017. Fra 1990 arbeidet han med turstinettet i tidligere Søgne kommune, et arbeid som startet med prosjektene Linnåsløypa og Kvernhusløypa. Senere kom Tinntjønnløypa, Eidsveten, Fåmyra, Linnrgrøvan, Kapelløya, Åros strandsti og flere andre prosjekt. Har for tiden en deltidsstiliing i Repstad Eiendom AS med grønnstruktur og tilrettelegging av turstinettet i Kjellandsmarka og er sammen med andre pensjonister stadig engasjert i oppgradering og vedlikehold av turstier i bydelen.

Jostein Andreassen, f. 1949 er pensjonert lærer, lokalhistoriker, forfatter med mer. Han har blant annet skrevet tre bøker om turløyper i Søgne. Den siste kom i november 2022: «25 anbefalte turløyper i Søgne». Den kan fås kjøpt på Intersport på Tangvall.

I leksikonet «Alt om Søgne» (1996) har jeg skrevet følgende om emnet under oppslagsordet «Lysløypa på Årstøl»: «På Søgne Idrettslags årsmøte i 1980 kom planen om en lysløype fram. Ideen til lysløypa kom fra Helge Andersen. Han ble formann i en nedsatt komite. Der var Oddvar Myran og Robert Andersen også med. Fram til januar 1982 var det allerede laget 3,3 km. En solid dugnadsgjeng stod på for å få framdrift i sakene. Blir ofte kalt Lysløypa i Lia, men ligger på Årstøl, riktignok i grensetraktene til gården Lia.»

Under stikkordet «Søgne Skiklubb» har jeg skrevet: «Skigruppa i Søgne Idrettslag gikk ut av laget og stiftet sin egen klubb 14. desember 1988. Klubbens formål er å tilrettelegge for skisport og friluftsaktiviteter. Mye av arbeidet er knyttet til Lysløypa på Årstøl. Der har klubben også bygget ei skihytte, Årstølshytta, på dugnad. Under Den olympiske stafetten 5. desember 1993 løp medlemmene av Søgne Skiklubb sin egen fakkel opp til denne hytta. På Årstøl arrangeres det hvert år en Skidag sammen med Søgne menighet. Her har det vært stor oppslutning med barnefamilier og barnevennlig program, foruten skiturer. Klubben arrangerer dessuten mange karusellrenn på ski, om snøforholdene tillater det. Søgne Skiklubb holder skimerkeprøver og sender sin egen buss hvert år til turløpet Sesilåmi. Første søndag i november arrangeres den årlige Linnåsdagen. I 1995 deltok over 500 mennesker.»

Om skisport og skiløping i Søgne før Søgne Skiklubb ble dannet, se boka «Heia Søgne» (1984), side 87-114. Oppslagsordet «Linnåsen» har også i eget oppslagsord i ovennevnte leksikon og dessuten boka «50 turforslag i Søgne» (2008).

Nå er veien opp til Årstøl forbedret. Søgne Skiklubb lever! Om snøforholdene er gode, prøv en tur i løypa, da vel. I mange år har løypene vært kjørt opp av Karl Johan Kimestad. Han har så vidt jeg vet tilbrakt så mye tid i den løypemaskinen der oppe at det «æ et merakkels at an ikkje har grodd heilt fast i sede!» Entusiasten lenge leve!

Jeg vil også trekke frem Floke Bredland som i lang tid satte opp et skilt på en stolpe tvers over Lunde Skole der folk kunne se hva slags føre det var i lysløypa. Der var Floke god, og han har sannelig gjort mye for at folk også skal komme seg ut på skitur også i Søgne.

Se turforslagene fra Jostein og Arnfinn: 

Powered by Labrador CMS