Kartutsnitt som viser den planlagte nye løypa (rødt) og tilknytting til eksisterende løype (grønn). (Foto: Songdalen kommune)

Songdalen kommune: - Ber nye Kristiansand godkjenne ny turløype

  Jon Aamodt
  21. okt. 2019
  12:12
Kommunestyret i Songdalen vedtok  i mai 2018 en målsetting om å bevilge inntil tre millioner kroner til ny lysløype fra Tunballen skole til hovedturløypa på Bergstøl.

Midt-Agder friluftsråd har etter dette gjennomført et forprosjekt med forslag til løypetrasé og antatte kostnader for løypa. Det er antatt at prosjektet kan realiseres for rundt 6,5 millioner kroner, og det forventes spillemidler for rundt 2,5 millioner til delvis dekning av kostnadene. Det mangler da snaut en million kroner for at løypeprosjektet skal være fullfinansiert. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Nå anbefaler rådmannen i en sak til formannskapet og kommunestyret i Songdalen at det sendes en henvendelse til nye Kristiansand hvor man ber om godkjenning av forprosjektet samt at den nye kommunen sørger for nødvendige bevilgninger slik at prosjektet finansieres og gjennomføres i tråd med foreliggende planer. 

Formannskapet og kommunestyret skal behandle saken i sine møter 22. oktober. 

Det har vært bred politisk enighet i Songdalen om den planlagte løypa. Under årets valgkamp lovet Senterpartiet og Høyre støtte til prosjektet også fra det nye bystyret. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Songdalen kommune anmoder det nye bystyret om støtte til den planlagte turveien på Nodelandsheia. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no