Nærings- og fiskeridepartementet har innført strengere regler for hummerfisket allerede i inneværende sesong. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Fiskeriministeren freder hummer over 32 centimeter

  Nicolai Prebensen
  13. sept. 2017
  16:27
Fiskeriminister Per Sandberg sendte onsdag ettermiddag ut nye bestemmelser for hummerfisket gjeldende fra 1. oktober.

All hummer med totalmål over 32 centimeter fredes på Skagerrakkysten og det innføres obligatorisk registrering for alle som skal delta i fisket. I tillegg fjernes forbudet mot å sette krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter.

Dette er de nye reguleringene i 2017:
  • Obligatorisk påmeldingsordning. Registrering vil om kort tid kunne gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider.
  • På Skagerrakkysten innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde), med formål å spare de største individene som bidrar mest til rekruttering. For resten av kysten skal det gjennomføres nærmere undersøkelser av hvilket maksimalmål som ev. vil være hensiktsmessig.
  • Minstemål for hummer skalvære basert på (kun) totallengde.
  • Hummerteiner skal f.o.m. årets sesong røktes minst én gang pr. uke.
  • Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember
  • Opphevelse av forbudet mot at fritidsfiskere kan sette krabbeteiner på grunnere vann en 25 meter på Skagerrakkysten.
  • Opphevelse av forbudet mot å sette/trekke teiner på søndager, som har vært gjeldende på kyststrekningen fra svenskegrensen t.o.m. Vest-Agder.
Artikkelen fortsetter under bildet.
Tøffere reguleringskrav for hummerfisket er innført fra og med sesongen 2017. (Foto: Nicolai Prebensen).

Reguleringer for 2018:
  • Påbud om bruk av (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.
  • Forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. august, et tiltak som vurderes å være viktig for bestanden av hummer, men også for kysttorsken dette området.
- Det er viktig å få innhentet bedre kunnskap om bestandsstørrelse og beskatningstrykk i hummerfisket, og jeg oppfatter at det er bred enighet om de nye tiltakene, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Saken oppdateres.
Sist oppdatert 13.09.2017 klokken 16:31 av Nicolai Prebensen

Fagleder i Søgne kommune, Steinar Sunde (i rødt) hadde ikke hørt om forskriftene onsdag ettermiddag men synes forskriftene interessante. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no